Ολοκληρωμένο

I had matlab script which generate the polynomials from the raw data. Just need help to scale that data using the polynomial.

Ανατέθηκε στον:

yjping1986

Dear Sir. I have a rich experience in MATLAB, polynomial, signal processing and statistical analysis. I’ll complete your project as you desire.

$25 USD σε 1 μέρα
(11 Αξιολογήσεις)
4.2

8 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $21 για αυτή τη δουλειά

VolKa

Hi. I am very good in numerical and Matlab and sure that will be able to do this within few hrs from now. Regards.

$30 USD σε 1 μέρα
(192 Αξιολογήσεις)
6.6
$10 USD σε 3 μέρες
(198 Αξιολογήσεις)
6.4
Valuesolutions

Hello, i have read the details provided..please contact me to discuss more on the project deadline and some other few things

$35 USD σε 1 μέρα
(27 Αξιολογήσεις)
5.0
WaleedKhader

Hi Sir, My name is Waleed and I'm a Mechatronics engineer. as well wrote a ten's of codes using MATLAB scripts, function ,If you can please check my profile to see my previous projects. Relevant Skills and Experience Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(18 Αξιολογήσεις)
4.1
hosseinmonsefi

Hi, I'm a master student of Politecnico di Milano which is a high-rank university in the world. I finished my bachelor in Mechanical Engineering and I have a lot of experience in MATLAB software. Besides, this link i Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(16 Αξιολογήσεις)
3.8
tejasan

I have good experience with signal and image processing tolboxes in MATLAB. We can discuss the specifics, if you're interested.

$25 USD σε 2 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.3
Andreas257

Hi my name is Andreas, I can work on your project with 15 USD and you will have it in a day Relevant Skills and Experience I am experiensed matlab user as a researcher on machine learning applications. You can count o Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0