Κλειστό

GenieDev ~ Ζητούνται Προγραμματιστές στη Θεσσαλονίκη

Ζητούνται προγραμματιστές στον Εύοσμο θεσσαλονίκης για πλήρη εργασία, ή και απομακρυσμένη (όταν είναι εφικτό).

Απαραίτητα Προσόντα:

- PHP, CSS, JavaScript

- Java / C++

- Rest API

Θα εκτιμηθούν γνώσεις:

- Γλώσσα C & Arduino

- CMS (Wordpress, Drupal, Joomla)

- GitHub, TravisCI (Continuous Integration)

- SQL, Amazon Web Services (AWS)

- JavaFX

- Android App Development (Android Studio / Flutter)

- IOS App Development

Για συζήτηση και βιογραφικά, επικοινωνήστε στο Email: " jobs @geniedev .eu .org "

Ικανότητες: Android, CMS, Java, JavaFX, PHP

Περισσότερα: web form visual studio, custom control web servers visual studio 2005, multilingual support web applications visual studio 2008, tutoring web design visual studio, custom web control visual studio 2008, sql console application net visual studio 2008, amazon web services aws subscription, consuming web services visual studio 2010, technical question answer creation amazon web services aws, amazon web services ios, consuming soap web services visual studio 2010, soap web services visual studio 2010, amazon web services aws, migrate php website with mysql on cpanel to aws - amazon web services, migrate php website with mysql on cpanel to aws amazon web services, AWS, amazon web services, amazon web services, aws, amazon web services,aws, Amazon Web Services (AWS), flutter ios

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Frankfurt am Main, Germany

Ταυτότητα Εργασίας: #17770461

1 freelancer κάνει προσφορά κατά μέσο όρο €10 για αυτή τη δουλειά

Vedtechnology

I have gone through your requirements and would like to be considered to work on your projects. Having been in the Software Industry since a while, I have worked on websites previously for a variety of products. The Περισσότερα

€10 EUR / ώρα
(43 Αξιολογήσεις)
4.3