Κλειστό

2d game for iphone and android

30 freelancers are bidding on average $8030 for this job

esolzsales

Some links : [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] https://mynutriti Περισσότερα

$10000 USD σε 80 μέρες
(317 Αξιολογήσεις)
9.8
winmaclin

Hello Abdulazizliama, We are EXPERTS in Game Development We know about the "GUNS GORE & CANNOLI" Game & We consider ourself very well versed with required Technical Skills to help you to Develop & Design a Game Περισσότερα

$9000 USD σε 90 μέρες
(744 Αξιολογήσεις)
9.1
aistechnolabs

Greetings, I am very thankful for this opportunity. It’s really exciting that we have below similar kind of expertise and work experience:  Similar: [login to view URL] Περισσότερα

$10309 USD σε 45 μέρες
(76 Αξιολογήσεις)
9.0
devexpertsteam

Hello, We are IT-Engineers with higher educations, having more than 15 years of experience, developing mobile applications using Apple native iOS SDK. The accompanying bid and the time estimation are tentative, a Περισσότερα

$10000 USD σε 60 μέρες
(119 Αξιολογήσεις)
8.7
technologyaddict

Hi, We have read the project requirements in complete detail. We have noticed that you are seeking highly skilled and expert professional personnel to develop website where users will be searching for properties acco Περισσότερα

$8333 USD σε 55 μέρες
(182 Αξιολογήσεις)
8.8
KESHAVINFOTECH

Hi Thanks for your valuable time. :-) Please check below points : 1. zombies at the kingdom is a 2d game with guns shots and lots of in game purchase similar too "guns gore & cannoli" ==> We got the ide Περισσότερα

$10000 USD σε 60 μέρες
(633 Αξιολογήσεις)
8.5
seekdeveloper

Hi, I have read your post and understood your requirement and I have great experience working on -Native: iOS, Android (Objective-C, Swift, Java), PhoneGap, JNI, NDK (C/C++),Cocoa, Cocos2d game engine, OpenGLES, c Περισσότερα

$7731 USD σε 30 μέρες
(103 Αξιολογήσεις)
8.6
EliteSolution8

Dear, sir. How are you today? I've gone through your project description carefully and just applied to work on your project. I am an independent full stack developer and am able to work full time on the project. Περισσότερα

$8000 USD σε 60 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
7.9
idragon712

Hello My name is Po. I have got your job posting for app developing. According to your job description, I have come to know that you are searching for an expert one. Recently I have successfully completed so ma Περισσότερα

$7894 USD σε 30 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
7.4
monoLancer

How are you? I had read your job description carefully. I believe that I can do this job well. Because I have follow skill and experience to build your product. - Object C and Swift - Jave and javascript Περισσότερα

$8333 USD σε 30 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
7.5
$8333 USD σε 30 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
7.4
mmadi

Dear Client, Greetings from Flowgica technologies, I have experience with these skills. We do have similar experience doing something similar to yours therefore I am looking forward to discuss and move ahead. Our late Περισσότερα

$7000 USD σε 36 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
6.9
Shopify

Hello, I want to show you all relevant Demo and Designs which is similar to your project completed previously. To make sure about the requirement set and customizations, I want to discuss this project with you further Περισσότερα

$9278 USD σε 30 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
7.0
SevenStarInfo

Hello ! We want to discuss about your project as we have experience in it. What Differentiates us from the other freelancers : # Experience of more than 5 years in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major Περισσότερα

$10000 USD σε 50 μέρες
(56 Αξιολογήσεις)
6.9
asadrana91

Hi mate this is Asad, i have a team of developers with a vast experience in game development, can this be done using unity? and i could not find the game you specified, please send in the link in chat. Looking forward Περισσότερα

$8333 USD σε 45 μέρες
(94 Αξιολογήσεις)
6.6
mobiletech1604

Dear there I know about 'guns gore & cannoli'. But since our game is for zombies - kingdom, could you please have designer working on game assets? Let me know, thank you. I will do coding in Unity2D. Thanks & B/R

$5000 USD σε 50 μέρες
(49 Αξιολογήσεις)
7.2
BitLabs

Hello, I have gone through your outsourced requirements "2d game for iphone and android " and have analyzed that I have right skills (Engineering, Game Design, Java, PHP, Zendesk) to execute your esteemed project. Περισσότερα

$7835 USD σε 365 μέρες
(113 Αξιολογήσεις)
6.7
xinmobile

Hello How are you? I read your job detail and have interest about your job. I am a ios/android game developer, already i have developed many games and published them on play store and app store. SO if you want to m Περισσότερα

$5000 USD σε 30 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
6.0
vervelogicin

**100% Quality Satisfaction Guarantee** Hello, Hope you are doing well :) I have gone through your requirements. Let’s discuss more over Chat box, so that I can share my portfolio with you and define the be Περισσότερα

$5000 USD σε 30 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
5.6
$5111 USD σε 30 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.9