Κλειστό

2d game for iphone and android

33 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $8108 γι' αυτή τη δουλειά

esolzsales

Some links : http://www.quiqfind.com/ http://projectspout.com/ https://www.odtap.com/ https://talentpool.com/ http://zenefashion.com/ http://www.offersafrica.com/ http://justaccessories.net/ https://mynutriti Περισσότερα

$10000 USD σε 80 μέρες
(303 Αξιολογήσεις)
9.8
technologyaddict

Hi, We have read the project requirements in complete detail. We have noticed that you are seeking highly skilled and expert professional personnel to develop website where users will be searching for properties acco Περισσότερα

$8333 USD σε 55 μέρες
(180 Αξιολογήσεις)
8.8
devexpertsteam

Hello, We are IT-Engineers with higher educations, having more than 15 years of experience, developing mobile applications using Apple native iOS SDK. The accompanying bid and the time estimation are tentative, a Περισσότερα

$10000 USD σε 60 μέρες
(99 Αξιολογήσεις)
8.3
aistechnolabs

Greetings, I am very thankful for this opportunity. It’s really exciting that we have below similar kind of expertise and work experience:  Similar: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.miamicrimeci Περισσότερα

$10309 USD σε 45 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
8.5
seekdeveloper

Hi, I have read your post and understood your requirement and I have great experience working on -Native: iOS, Android (Objective-C, Swift, Java), PhoneGap, JNI, NDK (C/C++),Cocoa, Cocos2d game engine, OpenGLES, c Περισσότερα

$7731 USD σε 30 μέρες
(98 Αξιολογήσεις)
8.6
KESHAVINFOTECH

Hi Thanks for your valuable time. :-) Please check below points : 1. zombies at the kingdom is a 2d game with guns shots and lots of in game purchase similar too "guns gore & cannoli" ==> We got the ide Περισσότερα

$10000 USD σε 60 μέρες
(582 Αξιολογήσεις)
8.4
winmaclin

Hello Abdulazizliama, We are EXPERTS in Game Development We know about the "GUNS GORE & CANNOLI" Game & We consider ourself very well versed with required Technical Skills to help you to Develop & Design a Game Περισσότερα

$9000 USD σε 90 μέρες
(171 Αξιολογήσεις)
8.1
monoLancer

How are you? I had read your job description carefully. I believe that I can do this job well. Because I have follow skill and experience to build your product. - Object C and Swift - Jave and javascript Περισσότερα

$8333 USD σε 30 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
7.5
idragon712

Hello My name is Po. I have got your job posting for app developing. According to your job description, I have come to know that you are searching for an expert one. Recently I have successfully completed so ma Περισσότερα

$7894 USD σε 30 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
7.2
Shopify

Hello, I want to show you all relevant Demo and Designs which is similar to your project completed previously. To make sure about the requirement set and customizations, I want to discuss this project with you further Περισσότερα

$9278 USD σε 30 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
6.8
mmadi

Dear Client, Greetings from Flowgica technologies, I have experience with these skills. We do have similar experience doing something similar to yours therefore I am looking forward to discuss and move ahead. Our late Περισσότερα

$7000 USD σε 36 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
6.9
mobiletech1604

Dear there I know about 'guns gore & cannoli'. But since our game is for zombies - kingdom, could you please have designer working on game assets? Let me know, thank you. I will do coding in Unity2D. Thanks & B/R

$5000 USD σε 50 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
7.1
asadrana91

Hi mate this is Asad, i have a team of developers with a vast experience in game development, can this be done using unity? and i could not find the game you specified, please send in the link in chat. Looking forward Περισσότερα

$8333 USD σε 45 μέρες
(81 Αξιολογήσεις)
6.4
BitLabs

Hello, I have gone through your outsourced requirements "2d game for iphone and android " and have analyzed that I have right skills (Engineering, Game Design, Java, PHP, Zendesk) to execute your esteemed project. Περισσότερα

$7835 USD σε 365 μέρες
(102 Αξιολογήσεις)
6.3
SevenStarInfo

Hello ! We want to discuss about your project as we have experience in it. What Differentiates us from the other freelancers : # Experience of more than 5 years in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major Περισσότερα

$10000 USD σε 50 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
6.8
$8333 USD σε 30 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
5.9
EliteSolution8

Dear, sir. How are you today? I've gone through your project description carefully and just applied to work on your project. I am an independent full stack developer and am able to work full time on the project. Περισσότερα

$8000 USD σε 60 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
6.0
unity3dgiant

Hello sir,i am ready to start work well and have done lot of games and applications in unity3d so first i will start your work and no need to pay any advance money and i will start your work here and i will give you de Περισσότερα

$8333 USD σε 60 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
5.8
ITbeckham7

Hi,Sir! Please see my portfolio. In my opinion "Quality is never an accident.". My first aim to provide u quality and professional task. It will really be a great opportunity for us in working with you on this proj Περισσότερα

$5000 USD σε 30 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
5.5
minimaldev

hi, im very interested on your project please send me private message only if you consider necessary for discuss more about the project like delivery time, your real price budget. I have skills for Linux/Windows/Web& Περισσότερα

$8333 USD σε 30 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
6.0