Κλειστό

Flexible Watch Folder System to Youtube

Flexible Watch folder system:

It must do the following:

- Script needs to have a GUI where we could enable OAuth to different folders to different youtube accounts

> When script is copied in the folder, we are able to set it up to its assigned youtube account. (Ex: "youtubeEntertainment" folder is assigned to upload to "Entertainment" youtube account. "youtubeNews" folder is assigned to upload to "News" youtube account)

- Script is able to check the folder if new video is dumped/saved

- Automatically uploads the video(s) to youtube when new video is saved on the folder

- The name of the file is also the title in youtube

- Once successfull uploaded to youtube send a confimation email (using gmail SMTP)

- Delete video in the folder after 1week

Must provide all working files once project is complete

Ικανότητες: PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Περισσότερα: folder watch, drupal smtp module gmail error, folder watch cgi script, mac folder watch, aspnet fileupload system folder, smtp hotmail gmail yahoo vbnet, ffmpeg folder watch encoding, ftp folder watch mac, youtube upload folder, drupal smtp module gmail, mass youtube upload folder, folder watch ftp finish, youtube system, folder watch osx, active directory system folder

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Cagayan de Oro, Philippines

Ταυτότητα Εργασίας: #11785884

7 freelancers are bidding on average $210 for this job

graphicaa

Greetings, This is GOPAL for STALLIONi, Let me assist in this. Best results & optimum cost guaranteed here. Now, I am available for live chat. If you are convenient - now we can discuss more about this project. O Περισσότερα

$263 USD σε 10 μέρες
(424 Αξιολογήσεις)
8.4
$277 USD σε 30 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
4.9
$155 USD σε 3 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.7
avinsoln

Hello, My name's Avinash, just came across your requirement on "Flexible Watch Folder System to Youtube". Went through your requirement, and I rarely come across Projects like this, seems Interesting and Challeng Περισσότερα

$246 USD σε 11 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.7
jgenato2

Hi fellow citizen, I would like to help you in your project. My proposal would be like to use the oAuth provided in the ASP. Net MVC. I have already a simple code for the SMTP especially for gmail, so it would not b Περισσότερα

$222 USD σε 15 μέρες
(1 Κριτική)
1.6
$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$155 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
techwizards3

Dear Prospect Hiring Manager. Thank you for giving me a chance to bid on your project. i am a serious bidder here and i have already worked on a similar project before and can deliver as u have mentioned I have Περισσότερα

$211 USD σε 7 μέρες
(1 Κριτική)
0.0