Ολοκληρωμένο

fixing some issues

Ανατέθηκε στον:

kiransrm

Hi, I am an experienced Web Developer and Designer. I read through the job details extremely carefully. I have worked on many projects and I am confident I can exceed your expectations. Here are some web Περισσότερα

$75 USD σε 3 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
5.4

55 freelancers are bidding on average $160 for this job

KESHAVINFOTECH

Hi Thanks for your valuable time. :-) Please check below points : 1. 1-make the website responsive with all devices 2- change the registration form 3- link with amazon s3 to protect download videos 4- Περισσότερα

$250 USD σε 15 μέρες
(754 Αξιολογήσεις)
8.6
adibutt

Hi, This bid is from a company with 9+ years of experience in offering IT solutions. We have a good eye for perfection because we enjoy taking up several projects like yours where we can demonstrate our penchant for Περισσότερα

$178 USD σε 3 μέρες
(261 Αξιολογήσεις)
8.1
arunsingla32

Hi Please share the website URL so that I will analyze your issue and can provide you honest proposal. Please check my portfolio: ==================== [login to view URL] (YII) https://bedbo Περισσότερα

$257 USD σε 4 μέρες
(188 Αξιολογήσεις)
8.2
inspirad

Hi, I am interested in making mentioned tasks to your website .I checked and understand your project description. Please provide more details. I am ready to start and available here to discuss more with your project Περισσότερα

$250 USD σε 8 μέρες
(498 Αξιολογήσεις)
8.1
samzinc

Hello, I have read the job nd ready to make website responsive and change resgistration forms and fix all ther issue lets discuss thanks sam

$200 USD σε 3 μέρες
(238 Αξιολογήσεις)
7.5
CodeWolves

Hi, We have hands on experience with Wordpress,Magento and are available to start right away!!! Follow the link to our Portfolio and some of our previous work : Portfolio: https://www.freelancer.com/u/CodeWolves Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(185 Αξιολογήσεις)
7.7
violetzs

I just read 5 points which you required. Discuss with me please! I am ready to start work immediatly for you. I will provide highest quality in best time. Waiting to discuss with you. Best Regards!

$222 USD σε 3 μέρες
(228 Αξιολογήσεις)
7.5
$222 USD σε 7 μέρες
(128 Αξιολογήσεις)
7.0
sameer458

HI, can you share the website url with me ? so i can check and will get this done for you as well. Regards

$166 USD σε 3 μέρες
(277 Αξιολογήσεις)
6.9
ConnectUsSoft

I have appraised your requirements and I could make it up as you want. I have excellent headiness in PHP, MySQL, Yii,WordPress, Magento, joomla, CSS,Angularjs, HTML5 with 5+ years experience. I'm here to find Περισσότερα

$200 USD σε 5 μέρες
(89 Αξιολογήσεις)
6.9
VnBestSolutions

Dear Sir. We claim to get it done perfectly for you EXACTLY in the way you want it - Kindly give we a chance and we will prove myself - Ready to prove our words, let's get it done right away and I mean RIGHT AWAY !! Lo Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(232 Αξιολογήσεις)
7.1
evadevlopers

Hi There, Ready To Start now. I have 4+ years experience in PHP as well as Wordpress, Magento,OpenCart, Prestashop, OsCommerce….and also in responsive CSS3, bootstrap, html5 . etc You can check our work http://www Περισσότερα

$250 USD σε 2 μέρες
(242 Αξιολογήσεις)
6.9
forcitCample

Hello There, please share full details I am a professional Web developer having 7 years experience in WordPress, Woo Commerce, jQuery, HTML5, PHP, CSS3, angularJS, MySQL and Ajax. Experience with theme customization Περισσότερα

$184 USD σε 3 μέρες
(111 Αξιολογήσεις)
6.9
ahatechnocrats

Hi, Greetings! If you really need a TOP RATED PRO Web developer to develop a mobile responsive, PIXEL perfect and SEO friendly professional websites, hire me. Query: - Do you have detailed Wire-Frame for the Περισσότερα

$198 USD σε 3 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
6.3
abdulghaffar11

Hello, DON'T AWARD PROJECT BEFORE DISCUSSION, its pretty simple for me but I have few questions to ask, knock me for further discussion, we have 5 years experience in this skills thank you!

$100 USD σε 3 μέρες
(113 Αξιολογήσεις)
6.4
durgesh8527

Hello buyer, I have more than 7 years experience in Web Design & Development. Dedicated to Wordpress, Joomla, HTML5, CSS3, E-Commerce-Websites, PHP, MySQL and Responsive design. Lets discuss more on chat window. Po Περισσότερα

$50 USD σε 7 μέρες
(84 Αξιολογήσεις)
6.6
junkyfunky

Hello, I've read your project description, We can fix issues on your website as per your requirments and I want to discuss this project in more detail with you. Lets have a quick chat to discuss this project further Περισσότερα

$300 USD σε 3 μέρες
(104 Αξιολογήσεις)
6.7
kishanlalyadav

HI SIR AWARD ME RIGHT NOW I M 100% CONFIDENT FOR THIS PROJECT!!! I am ready to start this immediately. I am extremely eager and ready to go. I am all of the following; attentive, detailed, creative, dedicated, efficie Περισσότερα

$222 USD σε 3 μέρες
(348 Αξιολογήσεις)
7.0
rinkul123

Hi , I have been through your description. I am sure I can complete this task. Let me know when you can available for discussion. I am having 4+ year experience in webdesign and WordPress. So I am comfortable to h Περισσότερα

$150 USD σε 3 μέρες
(109 Αξιολογήσεις)
6.8
webethics

Hello Hiring Manager, With a proven track record of successful achievements, I am pleased to present my application and CV for your consideration as a Web Developer Cum designer . Having several years experien Περισσότερα

$200 USD σε 2 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
6.6