Κλειστό

Fix my www SSL to redirect correctly to subdomain securely.

I have a website that have subdomain "travel" ssl as in: [url removed, login to view] but when someone puts in the "www" for https instead of using "travel" such as [url removed, login to view] it doesn't redirect to https://travel.example.com.

I've already setup the DNS to forward www to "some" such as [url removed, login to view] and when people type in regular http such as [url removed, login to view] it works but it don't work when they type in the secure https with "www" subdomain such as [url removed, login to view]

When bidding on this please tell me the what is the color of blood so I know you understand English and I know you are not a auto bidder.

Ικανότητες: HTML, Linux, PHP, Ασφάλεια Ιστού, WordPress

Περισσότερα: redirect https to http without certificate, redirect http to https apache, cpanel redirect http to https, redirect http to https without certificate warning, godaddy https redirect, redirect http to https htaccess, https redirect to another domain, redirect https to https without certificate warning, I need someone to fix and promote my wix website, fix redirect loop wordpress website, redirect based subdomain, joomla force ssl redirect loop, joomla ssl redirect, joomla force ssl redirect loop fix, ucc ssl redirect, magento ssl redirect problem, fix css display page correctly ie6, ceate redirect timer within website, virtue mart ssl redirect, fix css menu ie6 ie7 website

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 41 αξιολογήσεις ) Chicago, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #15865136

42 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $34 για αυτή τη δουλειά

spiretech

Hello, I have gone through the post and yes; I will help you for sure to fix the issue in site redirection and SSL Relevant Skills and Experience [login to view URL], [login to view URL], [login to view URL] Περισσότερα

$100 USD σε 1 μέρα
(88 Αξιολογήσεις)
6.9
$20 USD σε 1 μέρα
(182 Αξιολογήσεις)
6.7
i333

red _ Hey, I can fix this www subdomain to HTTPS redirect issue and ready to get this resolved! Send me your actual URL so I can take a look. Thanks

$45 USD σε 1 μέρα
(135 Αξιολογήσεις)
6.5
codetrance

http redirects to https for (sub)domain Relevant Skills and Experience Linux, system admin for more than 15 years Proposed Milestones $25 USD - http redirects to https for (sub)domain Do you have root access to your Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(177 Αξιολογήσεις)
6.5
yashaswini510

color of blood is red. The issue you have can be resolved by adding certain entries in .htaccess file. Relevant Skills and Experience i am an experienced system admin and i can do this job quite efficiently. Proposed Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(303 Αξιολογήσεις)
6.6
$25 USD σε 1 μέρα
(109 Αξιολογήσεις)
6.6
arfharwinder

Color of blood: red Hi, I can fix SSL redirect issue within few time and can start anytime you want. Thanks Relevant Skills and Experience I have worked on 60+ similar SSL related projects. Proposed Milestones $30 Περισσότερα

$30 USD σε 0 μέρες
(216 Αξιολογήσεις)
6.4
RWHTech

I can get this figured out for you, so any permutation of HTTP/HTTPS and www redirects to [login to view URL] Relevant Skills and Experience I run a web hosting service and have extensive site/server config/tr Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(149 Αξιολογήσεις)
6.1
mfali420

Color of Blood is RED, and yes i read your project description and yes i can do this ssl redirection fix, Relevant Skills and Experience [login to view URL] [login to view URL] https://ww Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(80 Αξιολογήσεις)
6.2
Chitanok

Red, Hello sir, Did you bought the multi domain SSL? Relevant Skills and Experience HTML, Linux, PHP, Web Security, WordPress Proposed Milestones $25 USD - done

$25 USD σε 1 μέρα
(126 Αξιολογήσεις)
6.2
phpfreelancer86

Blood color : red Hello Sir, I've reviewed your requirement and I'm ready to work with you. I will provide quality work as well full support for any query. Relevant Skills and Experience I have experience in following Περισσότερα

$29 USD σε 0 μέρες
(159 Αξιολογήσεις)
6.2
michealperfect

Hello, woo pro here I go get your stuff done for you professionally. the color of blood is RED. about SSL issue we need to forced redirect using .htaccess file. looking forward to more details, let things roll now. Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(95 Αξιολογήσεις)
6.1
sudhanlogics

Greetings Color of blood is red. I am a expert system admin with 14 years of experience. I can help you resolve your issue. best regards sudhan Relevant Skills and Experience SSL, Apache, htaccess Proposed Milesto Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(157 Αξιολογήσεις)
6.2
itsoftwarelab

Fix my www SSL to redirect correctly to subdomain securely. Relevant Skills and Experience Dear Sir, We have more than 10 years of experience in all the skills required for the project. Please let me know if you want Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(57 Αξιολογήσεις)
5.8
$25 USD σε 1 μέρα
(78 Αξιολογήσεις)
6.2
tekzee

Red Hello, I have read your project REQUIREMENT. I can help you in this please come to chat for further discussion. Relevant Skills and Experience We are also part of Amazon APN partner network. We do provide all k Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(27 Αξιολογήσεις)
5.4
esagetech

"Red" I have understood your requirement and can solve the issue, in order to move ahead kindly initiate chat and share details so i can check the code and solve it Relevant Skills and Experience 10+ years experience Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(40 Αξιολογήσεις)
5.5
ProfSoftStudio

Dear Sir! I fix ssl for subdomain ++ This is my job. I'm ready to begin now. Pm for me. Relevant Skills and Experience Please check my reviews and profile https://www.freelancer.com/u/ProfSoftStudio.html Proposed Mi Περισσότερα

$40 USD σε 1 μέρα
(54 Αξιολογήσεις)
5.3
mukeshpalyashco

RED, We have understand your requirement that when people write www then it works and go to right path, but if anybody use https then it shouldn't work. I will fix it, drop me message Relevant Skills and Experience w Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(27 Αξιολογήσεις)
5.6
lupoll84

Red is the color, I can help you send me a chat Relevant Skills and Experience Red is the color, I can help you send me a chat Proposed Milestones $250 USD - 3

$250 USD σε 5 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.8