Ακυρώθηκε

Fix WordPress Footer

Looking for someone who can fix our website issue asap. And If you're WordPress expert make sure you start your proposals with "footer" and ignore others. Thank you.

Ικανότητες: PHP, Πρόσθετο, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας, WooCommerce, WordPress

Περισσότερα: beaver builder sticky footer, wordpress sticky footer responsive, wordpress sticky footer plugin, wordpress footer stick to bottom, wordpress force footer to bottom of page, html force footer to bottom, simple sticky footer wordpress, floating bar wordpress, Fix Wordpress issue with compatibility between plugin and a snipet, fix wordpress issue, fix-wordpress-website, fix website issue, fix wordpress site slideshow issue home page, wordpress chang fix broken wordpress footer, fix wordpress website

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 25 αξιολογήσεις ) Khulna, Bangladesh

Ταυτότητα Εργασίας: #15141251