Σε Εξέλιξη

Fix website issue for Adultvideoscript (AVS) 6. Need experienced avs developer.

4 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $24 για αυτή τη δουλειά

smartyogeeraj

Hello Sir, READY TO START NOW!!! Can you please share website URL and list of Issues so that i can check and move further to start. Please ping me once for further discussion. Regards Ajaaj

$25 USD σε 1 μέρα
(20 Αξιολογήσεις)
4.8
rambagdi

Yes i can fix it immediately. I am working since 9 years as a developer. I am available to fix it right now. Thanks Ram

$25 USD σε 1 μέρα
(14 Αξιολογήσεις)
3.8
bingdev

Fixing issues according to PHP is just piece of cake for me. Expert in PHP. You'd rather choose me. Thank you.

$19 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
3.4
kinjalodesk

Hi There, I can fix this completely. Show me your website/ app URL. I'm front-end developer expert with HTML/ CSS/ PHP/ MySQL. I'm available to discuss and start immediately. Let's connect!!!

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0