Ολοκληρωμένο

facebook Marketplace Scraper and Push Notication

I am a car dealer and manually search facebook marketplace for new vehicle ads specific to my criteria. I am looking to get notified on my phone of new ads posted on facebook within seconds of the ad being posted. My underdstanding is this can be done with a scraper and then a push notification app pulling the scraped info and sending a message to my phone via push notification.

Ικανότητες: PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Android, JavaScript, Python, Data Collection, Εισαγωγή Δεδομένων, Data Extraction, Επεξεργασία Δεδομένων, Web Scraping

About the Client:
( 0 αξιολογήσεις ) Saskatoon, Canada

Ταυτότητα Εργασίας: #32666983

Ανατέθηκε στον:

(122 Αξιολογήσεις)
6.7

38 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $2396 για αυτή τη δουλειά

(128 Αξιολογήσεις)
9.3
AwaisChaudhry

Hello there, How are you doing? Just saw your project posted. I read the brief details and I felt I could help you with it because I have good skills with PHP, Python, JavaScript, Software Architecture and Android. Let Περισσότερα

$3000 CAD σε 19 μέρες
(136 Αξιολογήσεις)
8.6
(114 Αξιολογήσεις)
8.4
chirgeo

Hi. We are building tools for browser automation and FB marketplace is one that website we can automate, although is tricky as they have lots of anti bot protections. Likely we have human like behaviouse implemented i Περισσότερα

$2500 CAD σε 7 μέρες
(154 Αξιολογήσεις)
7.8
mmadi

Hi mblackburn5, We went through the project posted by you. We have high skills in Android, JavaScript, PHP, Python, Software Architecture. We have done many projects in the past successfully. Could you please com Περισσότερα

$2400 CAD σε 36 μέρες
(49 Αξιολογήσεις)
7.1
(138 Αξιολογήσεις)
7.3
(22 Αξιολογήσεις)
7.2
crtvecode

Hello I am an experienced Web developer with over 15 years of development experience and I have 5 team members to help me. I have seen your job advertisement and interested to work with you Περισσότερα

$2499 CAD σε 10 μέρες
(109 Αξιολογήσεις)
7.0
kdsighappsol

Hi There , In description of project I read you need a app for facebook Marketplace Scraper and Push Notication . I have gone through your requirement and understand that,you are looking for highly skilled, qualifie Περισσότερα

$1500 CAD σε 10 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
7.1
divumanocha

Hello, Greetings of the day !! Yes, I am well familiar with the requirements and will surely help you in this project as I have good experience in JavaScript development and able to start right now as per your require Περισσότερα

$2250 CAD σε 7 μέρες
(75 Αξιολογήσεις)
6.9
phpdudes

Hello there, Several ways to do this, i can even setup a script that will SMS you or email you with direct links to the relevant ads or any info from those ads. Regardless of the choice a server will be needed to run Περισσότερα

$3000 CAD σε 21 μέρες
(77 Αξιολογήσεις)
6.4
(28 Αξιολογήσεις)
6.5
(15 Αξιολογήσεις)
6.1
(15 Αξιολογήσεις)
5.6
(12 Αξιολογήσεις)
5.8
(17 Αξιολογήσεις)
5.6
(16 Αξιολογήσεις)
5.8
(25 Αξιολογήσεις)
5.4
rvtechsolution

Hi We are Android and iOS APPs expert having 7+ years experience and ready to Build facebook Marketplace Scraper and Push Notication Please share more details. Kindly initiate the chat to discuss further on the s Περισσότερα

$1500 CAD σε 10 μέρες
(74 Αξιολογήσεις)
5.8
AbhishekSingh08

Hi there, I have gone through your requirement to scrape lots of websites. I am EXPERT in building scraping tools /scripts. Hence, I can SURELY work on your project. I am having 4 YEARS of EXPERIENCE in developing PH Περισσότερα

$2250 CAD σε 7 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
5.3