Ολοκληρωμένο

Expert wordpress developer -- 2

Ανατέθηκε στον:

twinklekaur

Hi, I have read out your job description and got the idea what you need exactly. I have 5+ years experience in this field. I am highly interested to work on your project and I'm ready for your technical interview a Περισσότερα

₹333 INR / ώρα
(8 Αξιολογήσεις)
3.3

7 freelancers κάνουν προσφορά κατά μέσο όρο ₹176/ώρα για αυτή τη δουλειά

gauravgargcs

Client, I develop WordPress website according to your requirements. I have 8+ years of experience in the field of web development. Please come on chat to discuss the project. Skills: PHP, CSS, JS, WP, HTML Περισσότερα

₹166 INR / ώρα
(53 Αξιολογήσεις)
5.7
chrsrpvt

I am expert in Website Development and designing. I have 5+ years experience in website design and development. i will fix your issue on time.. My skills Shopify WIX WordPress PHP HTML5 CSS3

₹100 INR / ώρα
(4 Αξιολογήσεις)
3.5
Baljit755

Hello, I have a 3+ years experience in WordPress development. I deeply reviewed your job posting and find myself completely capable of undertaking this work of ". I am a WORDPRESS/ PHP/ MYSQL/ CSS/ HTML expert and hav Περισσότερα

₹166 INR / ώρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.3
softechplanet

Hi, Greetings of the day!! Thanks for review my Bid. I have 10+ year experience in PHP and its cms and frameworks. Please review our profile and portfolio for more info. I have gone through the requirement. Περισσότερα

₹166 INR / ώρα
(1 Κριτική)
0.7
mishratube129

Supercharge your bid and beat your competition! Sponsor My Bid BE THE FIRST BID SEEN BY THE EMPLOYER Bids that are sponsored are 518% more likely to be awarded. Stand out from the rest of the freelancers, by being Περισσότερα

₹200 INR / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
₹100 INR / ώρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0