Σε Εξέλιξη

Edit some PHP files

OK...I have about 4 small PHP files I need edited...however The things I need done I can not allow access to the database for anyone...

I need it done like ASAP

Send PMs for more info...

OK...because of the massive bids list aleady here are the files and the PostgreSQl layout...sorry put MySQL by accident...

I have enclosed one of the directories in a zip file
The Bdata needs to have the 2 tables of current calls and charges on 2 seperate pages...

I think balances handles the email and doesn't work...it is supposed to email people when the balance is below $15...

Re-PM me after you all look at this

Ικανότητες: PHP

Περισσότερα: php * *, * * php, * php, java database bank, php &&, && php, php, edit php, can anyone edit, c# php, files edit, asap php, edited , allow, php done, small database access, need edit, send files, small access database, php edit

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) San Francisco, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #168

Ανατέθηκε στον:

jijutm

see the message board

$5 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
2.0

10 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $21 για αυτή τη δουλειά

Maven

Heres my bid again.

$50 USD σε 1 μέρα
(34 Αξιολογήσεις)
7.0
vijaynair

Small changes can be done free of charge. The charge mentioned is indicative and can be confirmed after getting complete details.

$12 USD σε 2 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
5.1
HarrisConsulting

Not sure what you want, so will quote $10, probably going to be more, but for \'4 small files\' cant imagine it\'d be much more, PM me what exactly you need/want done, and i can do it for you immediately.

$10 USD σε 0 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
5.2
crissleo

Hello. My name Paul and I work as a webprogrammer. My day by day job is to write php scripting and I can get the job done as soon as possible. Furthermore I only work on projects each at a time so you will have my full Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
4.4
spc

I can do it for you. No need database access, just send me info about database such as table names and field details.....

$10 USD σε 3 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
3.9
albayes

Hi, I can do it as quick as possible. Please look at PMB.

$10 USD σε 0 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.0
ldp74

Give the files and i will edit them right away.

$30 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
webfreaks

WE CAN HELP YOU ! Please contact us ! We are a full service web agency based in florida. We had strong skills in designing and programming big web communities and portals. For more information\'s and details abo Περισσότερα

$50 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0