Ολοκληρωμένο

Drag & Drop Custom PHP and java web page

Looking for experienced & Expert PHP Developer with good knowledge on Java & Jquery to develop a Drag & drop assigning system. (similar to wordpress menu assignment via drag and drop tabs). Where query based result will appear in tabs and once dragged to desired place those ids to be linked in database. All shall be in one page. when search with similar values those linked value shall display in dragable tabs again. task to be done in detail are as follows

1) Get the list of employee from database.

2) drag and drop that searched employee along with id, name and value.

3) After Dragging and dropping from position it should not display in list even after searching again.

4) Give facility to cancel dropped employee from dropped area.

5) After dropping that employee should again display in the list.

6) Available Number of employee can be dropped in Category (Dropped Area).

7) After arranging employee to multiple label of sector, Sub-Sector and Points based on category after hitting on Submit Button , Employee should be map with Rank category table in database and change the status of employee in employee table

Ικανότητες: Javascript, jQuery / Prototype, MySQL, PHP, Διεπαφή Χρήστη / Αρχιτεκτονική Πληροφορικής

Περισσότερα: drag and drop bootstrap, drag and drop javascript, bootstrap drag and drop div, drag and drop examples, jquery drag and drop example, drag and drop html, html5 drag and drop demo, drag and drop jquery, drag drop upload php java applet, web page looking graphic designers customers bid work, java web page scraping, java web page photo gallery, drag drop custom php mysql, php website web page screenshot, php extract web page, soapclient php java web service, java drag drop custom, pass value php script web page, php inventory web page, php replicated web page

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 33 αξιολογήσεις ) Hyderabad, India

Ταυτότητα Εργασίας: #15467047

Ανατέθηκε στον:

$155 USD σε 3 μέρες
(152 Αξιολογήσεις)
7.2

9 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $173 για αυτή τη δουλειά

TuckerAlexander

Hello! I would be able to build the drag and drop employee interface you specified. Please view my portfolio page for similar work. Relevant Skills and Experience I'm proficient in html5, css3, js/jquery, php, mysql a Περισσότερα

$225 USD σε 3 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
6.0
codeaxiscom

Hello there! I am Jude, the Team Leader of CodeAxisPH. I can help you with that User Interface you want. Let's chat for some discussions on the project :) Relevant Skills and Experience PHP with JQuery Proposed Miles Περισσότερα

$166 USD σε 3 μέρες
(66 Αξιολογήσεις)
5.8
humrobo

Hi, Hope you are doing well! I have read your job description along and assure you that I am a perfect fit for the job. I have experience with PHP from last 6 years and I have excellent web development skills Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.4
nakous

Hi, I'm interested in your project. Please send me a message so that we can discuss more. don't worry about time and budget waiting for your response . Relevant Skills and Experience Javascript, jQuery / Prototype, M Περισσότερα

$233 USD σε 2 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.2
olasheni

Hey, I'm interested in your project. Please send me a message so that we can discuss more. Relevant Skills and Experience HTML CSS JavaScript PHP jQuery/AJAX SQL Laravel WordPress API Integration Shopify Integration W Περισσότερα

$155 USD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.0
$150 USD σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.6
coriandercode

A proposal has not yet been provided

$155 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.0
spegitech

We deal in similar kinda businesses & have a prior work experience in same technology. We are well reputed IT firm, believes in work integrity & quality. Looking forward to hear from you, have a wonderful day.

$167 USD σε 9 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0