Κλειστό

Discord chatbot affiliate/invite tracker - 15/12/2017 20:27 EST

10 freelancers are bidding on average €140 for this job

€155 EUR σε 10 μέρες
(57 Αξιολογήσεις)
6.0
€155 EUR σε 3 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
5.9
atozweblogic

Dear Sir/Madam, I have 7+ years Experience in Web-Design and Web-Development.I building different types of Web Site (Ecommerce,Classified,Realstate,Weding,Porn,Personal,Dating,Event Management...etc ). I reading Περισσότερα

€155 EUR σε 3 μέρες
(71 Αξιολογήσεις)
5.8
€222 EUR σε 3 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
4.2
€155 EUR σε 3 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
4.2
Codingwizard11

Hi,   I have gone through your project details and I assure I can do it  as  i got all the skills  required for this project. I have already completed a lot of similar  projects in the past so it is my pleasure to work Περισσότερα

€30 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
€155 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
javascript04

HI I am Xpert D, I am senior Developer and I am Expert in HTML, Javascript, PHP, Software Architecture, Visual Basic. I have completed 200+ based projects in programming with 100% client satisfaction I have Working e Περισσότερα

€72 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jkmcderm

I maintain my own discord bot, and have already developed features similar to this, so I am confident that I will be able to deliver a bot that meets your needs. I would like the opportunity to talk with you to discuss Περισσότερα

€150 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
puneetpugalia

I am an expert at making chat bots and have built Facebook, Slack, Skype, Telegram and custom bots with awesome artificial intelligence and natural language processing capabilities. Have worked with chat bot specifi Περισσότερα

€155 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0