Κλειστό

Discord chatbot affiliate/invite tracker

12 freelancers are bidding on average €179 for this job

mninfotech2

Hi there , I have gone through your project requirement specification and as per my previous experience with this i will make the same as you need and mention that let make a chat to discuss in details we all r Περισσότερα

€250 EUR σε 5 μέρες
(76 Αξιολογήσεις)
6.7
abderrahimouakki

Hi I've created recently a chatbot on discord for another client and i can help you as well . but i need to know more details . I'm a professional web developer with 5 years of experience building we b application .if Περισσότερα

€277 EUR σε 2 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
5.7
€155 EUR σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.0
AlexxxRu

Hello. According on this page: [url removed, login to view] I can do It. Also I have experience with discord bot. And I already have one. So it's easy enough for me.

€225 EUR σε 5 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.5
€155 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
SayanProgrammer

Hey ! I'm SAYAN PROGRAMMER I've reviewed your complete job description, and I fulfill all the qualifications required for this project. I have more than 15 years of experience in this field. I am sure if you will Περισσότερα

€50 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
€205 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Copr0

I have read the  details of your project . I will do the work the way you want it. I am expert for this project because I have worked on many same as this project. I got enough skill to maintain it. You do not need to Περισσότερα

€150 EUR σε 5 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
0.0
sakshamkhanna

I have extensive experience in building web-apps(bots are special web apps). I have also worked with bot applications before. I will deliver this project to your satisfaction

€120 EUR σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jkmcderm

I maintain my own discord bot, and have already developed features similar to this, so I am confident that I will be able to deliver a bot that meets your needs.

€150 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
€155 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Amarato

Hello. I see that you need a Discord chatbot that can track referrals per user and that users can track their referral count with a command. What if I tell you that my partner got a private discord bot that make exa Περισσότερα

€250 EUR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0