Κλειστό

Digital Marketing

7 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹9174 για αυτή τη δουλειά

imwebdesigner

Hi - I’ve read your project brief and can see that you need a new website design and build for your institute. I have 8 years experience in designing and developing websites. I would approach your project by starting w Περισσότερα

₹12500 INR σε 10 μέρες
(483 Αξιολογήσεις)
7.9
fullstackdev1

Hi there..!! i am From Jaipur you should Contact me here . I have gone through your requirement and I am ready to work on this project. I have over 7 years of experience in WordPress Designing and Development. i Περισσότερα

₹12500 INR σε 4 μέρες
(222 Αξιολογήσεις)
7.0
spiretech

Hello Greeting Of the day!! I can help you for sure to design and develop a wordpress website for institute with theme customization and plugin customization clean design and clear responsiveness for all devices Περισσότερα

₹12000 INR σε 6 μέρες
(104 Αξιολογήσεις)
7.0
AbhishekGarg001

Hello, Greetings! i have read your requirement. yes i m from jaipur itself only. please more discuss with me in inbox. For more than 5 years, with a strong background knowledge of PHP, Wordpress MY SQL, woocommerce, Περισσότερα

₹7777 INR σε 3 μέρες
(74 Αξιολογήσεις)
5.1
davidmcu18

How are you? I understood your requirements exactly. I have good experiences in this field. This job is easy for me and my talent. I am free now and can start right away and will finish this project asap. I will d Περισσότερα

₹5555 INR σε 3 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.4
zeditweb

Hi, We are having more than 5+ experience in PHP, Website Design, WordPress. We can design for your institute website. We can do your work in a properly way. Thanks

₹5000 INR σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
Devesh009

Hello, My team is having more than 3 years of experience in Digital Marketing, Web Designing and development, web portal development. We have the good experience team for digital marketing. We are doing both kin Περισσότερα

₹8888 INR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0