Ολοκληρωμένο

Developer for web Portal

Ανατέθηκε στον:

sanket9096

Hello, I went through your requirements. I can understand your excitement of getting the project done, along with most important security to be maintained in this process. I checked both the API that you want to i Περισσότερα

$2500 AUD σε 30 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
6.0

45 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $2355 για αυτή τη δουλειά

phpMaestro

Hi, We have going through the posted requirement of developing new website. We can provide you solution on MVC framework of PHP or custom solution. We would suggest you choose a framework as it will be easy to manag Περισσότερα

$2500 AUD σε 40 μέρες
(444 Αξιολογήσεις)
10.0
kchg

Hi there . I am full stack developer of php for backend and great front-end skills. My experience in web development is around 11 years and i have many experience of building and maintaining responsive web-applicati Περισσότερα

$3000 AUD σε 30 μέρες
(510 Αξιολογήσεις)
9.7
winmaclin

Hi Bluevic, After reviewing your job description, We're experts in web development with experience in various different API integration. So, we can surely help you develop your desired web portal with all your requi Περισσότερα

$3000 AUD σε 60 μέρες
(923 Αξιολογήσεις)
9.6
meet2amitvw

Hello i have worked on both api Docusign API and Equifax API previously.. can we discuss more on freelancer inbox to get detail understanding about project ? i am having some technical question on this so let me Περισσότερα

$2500 AUD σε 35 μέρες
(175 Αξιολογήσεις)
9.4
Yknox

Dear employer. I am Gang Lee, web developer . I've just read your job posting and I'm very interested. I'm a certificated freelancer with almost 1000 good reviews from clients. I'm a Good ASP.NET , MS SQL , Mean s Περισσότερα

$2500 AUD σε 30 μέρες
(810 Αξιολογήσεις)
9.1
aistechnolabs

Greetings, I am very thankful for this opportunity. It’s really exciting that we have similar kind of expertise and work experience: In this solution, we used DocuSign API. [login to view URL] https://itunes Περισσότερα

$2355 AUD σε 20 μέρες
(86 Αξιολογήσεις)
9.1
omsoftware

Hello there !! This is Shuchita from OmSoftware pvt. Ltd. I have gone through your project description and i found that -->The APIs (Docusign API and Equifax API) you have mentioned I am very much aware of. --> Περισσότερα

$1666 AUD σε 30 μέρες
(175 Αξιολογήσεις)
9.1
TenStar718

Dear sir, I have good experience with skills that need for your project. If you hire me, I will do my best and bring you excellent result. Let's discuss more, Thanks. website app link [login to view URL] Περισσότερα

$2500 AUD σε 30 μέρες
(248 Αξιολογήσεις)
8.6
monitrix

Hi, Requirements are almost clear you need web portal with Docusign API and Equifax API. Consider me!I am professional web developer have a look at my profile having nice ratings and reviews I have few queries L Περισσότερα

$2000 AUD σε 30 μέρες
(520 Αξιολογήσεις)
9.0
EliteSolution8

Hello I've read your description and can know that you'd like to build a web app by integrating the Docusign and Equifax API. As a senior developer who has good experience in web app development and 3rd party API i Περισσότερα

$2500 AUD σε 30 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
8.3
r4rony

Hi, I have checked your requirement for development web portal which integrate with Docusign API and Equifax API. We can provide you solution on different frameworks of PHP as well as on custom development. SOME Περισσότερα

$2500 AUD σε 30 μέρες
(198 Αξιολογήσεις)
8.5
webqueue

Hi, We have expertise with web portal. Please let me know in details about its functionality. OUR RECENTLY DEVELOPED SITE LINKS: [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] h Περισσότερα

$1666 AUD σε 30 μέρες
(453 Αξιολογήσεις)
8.7
SierraSoft

Hello Sir, Hope you are doing well, I have just gone through requirements you are looking for an expert Web Developer who has strong knowledge about the API Integration in Web. We have more than 50+ developer Περισσότερα

$2400 AUD σε 30 μέρες
(108 Αξιολογήσεις)
7.8
$2500 AUD σε 30 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
7.5
qualifiedcoders

Hi I have read your requirements and would like to discuss further as I am an expert web developer and have developed complex database driven applications as well integrated Equifax API in two projects and have als Περισσότερα

$2368 AUD σε 30 μέρες
(146 Αξιολογήσεις)
8.3
offshore9006

Hi There: Our Profile: We are highly motivated team of IT professionals mentored by very experienced leadership. We offer solutions on WEB and Mobile technologies. Please visit our company site www.kennedia.net. W Περισσότερα

$3000 AUD σε 30 μέρες
(24 Αξιολογήσεις)
7.2
a2ksoft

Hello We are a young offshore web design and development company average resource experience of 4 to 14 years. I have gone through your job description and would like to take up this opportunity and to work with you Περισσότερα

$2000 AUD σε 30 μέρες
(58 Αξιολογήσεις)
7.2
sphinxsolution

Hi, We have gone through the project description and understand that you are looking to hire expert for web portal development. We are Sphinx Solution, a team of dedicated 80+ developers, who are experienced more Περισσότερα

$2500 AUD σε 30 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
7.3
logicpowered

We are very interested in this project. I have read your above description and i think its well within our range to execute this is in a good time frame so would you be kind enough to message me so we can have a fast a Περισσότερα

$2500 AUD σε 30 μέρες
(44 Αξιολογήσεις)
7.9
jinzhenzhu8691

My name is Li Ming. Having an experience of more than 5+ years in web development and designing with strong command working in Android, iPhone, Javascript, PHP, Website Design and much more, I can assist you properl Περισσότερα

$2500 AUD σε 30 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
7.2