Κλειστό

Develop simple FreePBX auto predictive dialer module.

We want to use our freepbx as a call center solution. We need to develop an auto dialer module similar to Vicidial for our freepbx system. FreePBX is a great PBX system. Now we need to make it a complete package for telemarketing.

Most of the ViciDialer should be there.

Regards,

ALSOFT

Ικανότητες: Asterisk PBX, Linux, PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, VoIP

Περισσότερα: freepbx predictive dialer, auto ivr dialer freepbx, freepbx auto dialer, voip auto dialer, xact dialer free, pbx dialer, free predictive dialer, asterisk predictive dialer, predictive dialer freepbx, sangoma xact dialer, voip dialers, voip, asterisk pbx, auto dialer predictive dialer reviews, asterisk auto dialer module, asterisk freepbx auto dialer, a2billing freepbx predictive dialer, asterisk predictive dialer module, dialer module freepbx, freepbx predictive dialer free

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 61 αξιολογήσεις ) Kolkata, India

Ταυτότητα Εργασίας: #17378473

11 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $1601 για αυτή τη δουλειά

kingAsterisk

hello, Do you want to do outbound broadcasting module, or you need complete dialer package like vicidial with your freepbx? Relevant Skills and Experience we have 10 year experience with Asterisk, freepbx, voicebroadc Περισσότερα

$4000 USD σε 10 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
6.2
$4000 USD σε 30 μέρες
(61 Αξιολογήσεις)
5.8
iKcon

You will require a server OS Linux 7 at the initial stage to start with. Relevant Skills and Experience System will be based on Asterisk, We have already customized Vicidial completely which comes complete White Label Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
5.5
$250 USD σε 7 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
4.4
$5000 USD σε 5 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.7
mula9211

install vicidial on a server, connect to your existing freepbx, and configuration till first campaign. Relevant Skills and Experience I have over 15 year of experience in voip, I am doing as technical support with a r Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.7
$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
MilanRathi

[login to view URL] Relevant Skills and Experience [login to view URL] Proposed Milestones $497 USD - Call Center Solution [login to view URL] Περισσότερα

$497 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$555 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$833 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Shahbazakbar002

Hello I can make it for you if you are interested. Thanks

$1111 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.0