Ολοκληρωμένο

Develop App for website athat will add Product item to a shopping cart through a copy and paste items to a floor plan

Develop App that will add Product item to a shopping cart through a copy and paste items on to different locations on a floor plan that will be uploaded by customer.

1) Customer upload Floor Plan Drawing

2) Customer Select Product Items from Drop Down List (Copy)

3) Paste Product Item on floor plan drawing

4) Add Product Item to Shopping Cart

The purpose of this process is to allow the customer to pick and drop items on floor plan to have a visual overview of the product items selected and how much.

Ικανότητες: PHP, MySQL, Δοκιμή Λογισμικού, JavaScript, ASP

Περισσότερα: product configurator shopping cart ajax, add product image virtuemart cart, paypal website payments pro recurring billing shopping cart, single item shopping cart paypal pro, button add product cubecart shopping cart, add product oscommerce shopping cart link, add menu item zen cart, develop add modules interspire shopping cart, add product attributes shopping cart zen cart, magento add item shopping cart, magento add item shopping cart user logged, magento rule add item shopping cart logged, add item shopping cart, develop app website projects, script add item shopping cart, add product attachment shopping cart magento

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 5 αξιολογήσεις ) Las Vegas, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #29855502

Ανατέθηκε στον:

aleksandrskvor

[login to view URL] are you? I am senior web developer with 7+ years experience in web field. MySQL, Software Testing, JavaScript, PHP and ASP are my professional skills and I am very familiar on it. Please check my profile in y Περισσότερα

$550 USD σε 5 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
5.7

25 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $552 για αυτή τη δουλειά

contact2phpsl

Can develop app for website that will add Product item to a shopping cart through a copy and paste items to a floor plan. I am Mobile App developer with extensive experience of 7+ YEARS in iOS and Android App Developm Περισσότερα

$2000 USD σε 20 μέρες
(846 Αξιολογήσεις)
9.1
junkyfunky

Hello Dear, I've read through the job details extremely carefully and I can design and build an mobile App for a website that will add Product item to a shopping cart as per your requirements with complete mobile respo Περισσότερα

$750 USD σε 10 μέρες
(264 Αξιολογήσεις)
7.9
(122 Αξιολογήσεις)
7.7
(31 Αξιολογήσεις)
7.0
Julian29

Howdy! I have seen your project description, You want to Develop App that will add Product items to a shopping cart through a copy and paste items onto different locations on a floor plan that will be uploaded by the c Περισσότερα

$300 USD σε 7 μέρες
(71 Αξιολογήσεις)
7.4
asait1192

LET'S HAVE A CHAT GENTALMAN & DISCUSS MORE ON YOUR AMZING PROJECT, We are representing our company Skynet Global as a pioneer in Mobile App Development Company. We have 10 resources fulltime working with us. Our servic Περισσότερα

$600 USD σε 7 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
6.3
(21 Αξιολογήσεις)
6.3
davronbekvssatto

Hello I am Junior Full stack engineer with skills including MySQL, PHP, Software Testing, JavaScript and ASP etc. Thanks for positing "Develop App for website athat will add Product item to a shopping cart through a Περισσότερα

$555 USD σε 7 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
5.6
logicalsoft

Need to talk with customer to discuss Need to talk with customer to discuss Need to talk with customer to discuss

$600 USD σε 7 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
5.5
umer6316326

Hi, Hope you are doing well. i am an experienced PHP developer specialized in MVC Frameworks and CMS developement and customization. i understood the basic scope of the project but would like to discuss it in further Περισσότερα

$555 USD σε 7 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
5.2
Hasostepanyan

Hi. I have read the job description with interest. I can help you add features to your existing website. As a Senior App developer with 5 years of experience in React Native, xCode and Java, I can deliver your project Περισσότερα

$500 USD σε 7 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.4
ITServices24y7

Hello there, I have gone through your prpject post so you need to build a app for website will add Product item to a shopping cart through a copy and paste items on to different locations on a floor plan that will be Περισσότερα

$250 USD σε 15 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.2
(4 Αξιολογήσεις)
3.8
seliverstovdani1

This is Daniil from Ukraine, who has a track record of success creating Android and IOS apps that are well-received and commercially viable, and I'm very interesting and confident for your project "Develop App for webs Περισσότερα

$500 USD σε 7 μέρες
(1 Κριτική)
2.7
rdehqonboev

Hello respected client, I hope you have a good day. I am new to freelancer.com because I had been working for 3 companies and on upwork so far. You can check my profile, portfolio and reviews in here. [login to view URL] Περισσότερα

$750 USD σε 7 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
2.7
chibiharuki1992

Hello Sir. Thanks for your job posting. This is Chibi, Full-stack web developer. As a full-stack web developer, I have enough experience in both Frontend & Backend. I've developed several web apps with attractive UI so Περισσότερα

$500 USD σε 5 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.9
shussee89

Greetings, I can surely help you for building a new website. I fully understood your job offer and would be comfortable working on it as I am fully aware of building new websites and working on ongoing websites by us Περισσότερα

$250 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
katemakate1609

Hello I have read requirement very carefully and i can complete it perfectly in short time. I am a new freelancer, But I am very confident with my skills and I have rich experience in these fields. I can use the ASP.N Περισσότερα

$500 USD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rijutapatidar

Hi, Hope you are doing well. We are much expertise group of iOS, Android, Website developers and Designers Please review my profile - https://www.freelancer.in/u/rijutapatidar I understood the initial scope of Develop Περισσότερα

$500 USD σε 30 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
hm5manjunath

Step1 : First we need to create a page to upload the floor plan drawings Step2 :We need to create a page which has dropdown list to select and add the items Step3 : Display the updated floor plan and shopping cart

$350 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0