Κλειστό

design a fly trap, specifically targeting Musca Vetustissma, or australian bush fly

54 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο $454 γι' αυτή τη δουλειά

mituld

Hi I work towards providing reliable, relevant and robust IT solutions at most competitive prices to my customers. I ensure 100% customer satisfaction so lets start Thanks

$463 USD σε 15 μέρες
(347 Αξιολογήσεις)
8.1
seabitmedia

Hi, Greetings from Seabit Media part of Seabit Technologies Pvt Ltd. Here you will find a wide range of logo samples to give you an idea of our team. All are unique work of us, no use of clip art and public material Περισσότερα

$250 USD σε 2 μέρες
(1676 Αξιολογήσεις)
7.9
arijit81

Hello Sir/Madam, Greetings. Hope you are doing well. Based on our expertise and long term experience, I can guarantee an extraordinary result in less than anticipating time. We are ready to make a mock design Περισσότερα

$250 USD σε 4 μέρες
(643 Αξιολογήσεις)
8.2
shivmirthyusl

"IT FLEX SOLUTIONS has focused exclusively on the Web Development/Designing projects with 8+ years of service. Our Web Development/Designing expertise has helped clients to create e-commerce, social networking, real-es Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(191 Αξιολογήσεις)
7.9
dukestudios

Hi, We are 100% (Responsive website, Social media Integration) confident that we can complete this on time effectively. We will be available 12 hours a day via Skype, Email, Chat, & Phone so that we have uninterr Περισσότερα

$400 USD σε 7 μέρες
(106 Αξιολογήσεις)
7.6
themexlx

Hi, I have 5 years of expertise in this field. Have read and understood the project. I can full fill your requirement. I am ready for any kind of technical discussion here to clear my understanding . Here is examp Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(128 Αξιολογήσεις)
7.7
aarvtech

Hi, Hope you are doing great! I am very much confident to do this job as I have more than 5+ years of strong experience in Web development and designing. Skills: PHP, HTML, CSS, Mysql, jquery, javascript, HTML Περισσότερα

$618 USD σε 20 μέρες
(69 Αξιολογήσεις)
7.0
swsindia

Hi I have expertise in 2D and 3D Graphics design. I can design a fly trap for you as per your requirement. I will sure give you high quality and eye catchy work. There will be no delay in my work. I have do Περισσότερα

$251 USD σε 1 μέρα
(492 Αξιολογήσεις)
7.3
faisdesign

Hello, I have read all the requirements of this project and my team can provide high quality professional results at a low cost. Our team consists of 4 programmers/designers with over 6 years experience and a v Περισσότερα

$300 USD σε 10 μέρες
(149 Αξιολογήσεις)
6.8
$250 USD σε 10 μέρες
(241 Αξιολογήσεις)
6.8
malviyamanish

Dear Client , We gone through project description We are Really intrested to do work with you , We are Web & Software development company having more than 8 year experience in Software development we totally commit Περισσότερα

$277 USD σε 5 μέρες
(185 Αξιολογήσεις)
7.1
SevenStarInfo

Hello, We are happy to discuss our proposal with you. KEY POINTS THAT MAKE US DIFFER FROM OTHERS: ~ We have 5+ years of experiences in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major iOS and Android developement. ~ Περισσότερα

$1000 USD σε 10 μέρες
(70 Αξιολογήσεις)
7.1
mike199

My name is Mike and I’m from UK. I work with individual clients and also provide outsourcing services for a number of UK and USA based agencies. Your project description sounds interesting to me and I do have skills & Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(50 Αξιολογήσεις)
6.9
dezignsquares

We read your brief keenly and we have to know more about this job in detail discussion for best results. Committed project completion time is 100% delivery. 5 Logo Design initial Concepts for Logos will be shared Περισσότερα

$277 USD σε 2 μέρες
(320 Αξιολογήσεις)
6.7
LantisDesign

This is an excellent job for me! I can start working on this as soon as possible. Don't forget to check out my portfolio and reviews. Thanks! Let's chat soon!

$250 USD σε 1 μέρα
(84 Αξιολογήσεις)
6.5
giritech

Hello, Please allow me to introduce myself. My name is GIRISHA, And I have been a graphic designer for the past 7+ years, Working on staff for commercial agencies serving the GRAPHIC Design and other Designi Περισσότερα

$250 USD σε 0 μέρες
(214 Αξιολογήσεις)
6.4
TwoDayService

Our intro website: twodaywebsitedesign.com. Find us on top of google organic ranking with highly competitive keywords like 'Boca Raton Website Design','Boca Raton Web Designer' to '5 star website development.' You will Περισσότερα

$750 USD σε 12 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
6.2
thedesignertec

Hello, Hope you are doing well.  Please visit portfolio page: [url removed, login to view] Our Services are: • Creative Custom design with revisions. • Unlimited number of revision until yo Περισσότερα

$250 USD σε 2 μέρες
(163 Αξιολογήσεις)
6.0
superiar

Hello, Ohk got it, I have gone through project description,I would like to discuss to clear my understanding of requirements.I can share some latest design samples.I am ready to start. Kind Regards, Superiar

$444 USD σε 6 μέρες
(193 Αξιολογήσεις)
6.3
eyenetindia

Hi, I have read Your project description. I will Provide you work according to your requirement. You can check my Portfolio here [url removed, login to view] to see my previous work and feedbac Περισσότερα

$251 USD σε 1 μέρα
(169 Αξιολογήσεις)
6.3