Κλειστό

design a christmas stockings

37 freelancers are bidding on average ¥3100 for this job

gopalvora

Hi I have gone through the details of your project and we find it well within our capabilities. I offer a wide range of services, including Web design, PHP/MySQL web application development, Open sources like Joo Περισσότερα

¥4123 CNY σε 14 μέρες
(441 Αξιολογήσεις)
8.2
swelltechnologie

For the proposed cost we assure you * 90 days free support & maintenance (After sales service) * Unlimited* design revisions * Website with bootstrap resposnive design * Double tested by quality analyst which is b Περισσότερα

¥4736 CNY σε 15 μέρες
(149 Αξιολογήσεις)
7.7
sushant003

Dear Sir, We are in top 25 company in freelancer.com , we made lots of system and as well also earned more then 1000000+ USD and give us one chance then you will know our level of expertise and quality work Περισσότερα

¥4444 CNY σε 30 μέρες
(237 Αξιολογήσεις)
7.8
graphicking61

Hi, I just checked the description you have provided regarding the project and would be a pleasure to assist you on your project. I will work with full dedication to give you the best output within the desired timef Περισσότερα

¥2008 CNY σε 0 μέρες
(651 Αξιολογήσεις)
7.5
swsindia

Hi, I have expertise in 2D and 3D design,Graphics,illustrator,photoshop, Modelling, rendering, after effect & animation. I can design a christmas stockings for you as per your requirement. I will sure give Περισσότερα

¥2061 CNY σε 1 μέρα
(650 Αξιολογήσεις)
7.6
Shopify

Hello, I want to show you all relevant Demo and Designs which is similar to your project completed previously. To make sure about the requirement set and customizations, I want to discuss this project with you further Περισσότερα

¥6185 CNY σε 14 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
7.1
BitLabs

Hello, I have gone through your outsourced requirements "design a christmas stockings" and have analyzed that I have right skills (Christmas, Design, Graphic Design, PHP, Website Design) to execute your esteemed p Περισσότερα

¥3249 CNY σε 365 μέρες
(117 Αξιολογήσεις)
6.7
ChetnaArts

Please Give ME a chance as I am very Serious at my work. Hi, I have read Your project description in detail. I will Provide you with Great Options in less than 24 Hours. You can check my profile & Portfolio Περισσότερα

¥2001 CNY σε 1 μέρα
(227 Αξιολογήσεις)
6.5
parul6789

Hi, I have gone through your project requirements and would be glad to work with you on your current project. I am confident enough to complete this project with total accuracy in order to give you the desired outpu Περισσότερα

¥2010 CNY σε 0 μέρες
(309 Αξιολογήσεις)
6.7
viralrparikh9414

Namaste, == Greetings from a TEAM ranked in TOP 1000 out of 20 million users with an overall rating of 4.9/5 == I would like to take complete responsibility to DESIGN SUPER-AWESOME CHRISTMAS STOCKINGS for you. Περισσότερα

¥2000 CNY σε 5 μέρες
(205 Αξιολογήσεις)
6.5
jayprihar69

Hello there, Nice to meet you !! I am a passionate Web (PHP)developer with 5+ years experience, Expert in ongoing development and new products, Social media monitoring with external interfaces. Technologies I' Περισσότερα

¥4444 CNY σε 10 μέρες
(59 Αξιολογήσεις)
6.7
giritech

Hello, Please allow me to introduce myself. My name is GIRISHA, And I have been a graphic designer for the past 7+ years, Working on staff for commercial agencies serving the GRAPHIC Design and other Designing stu Περισσότερα

¥2061 CNY σε 2 μέρες
(370 Αξιολογήσεις)
7.0
mithusamsukha

Dear Client I AM HAPPY TO TAKE URGENT TASK AND GIVE YOUR WORK WITH IN YOUR TIMEFRAME. MY PREFERRED WORKING AREA IS: ★LOGO DESIGN ★ BROCHURE DESIGN ★FLYER DESIGN ★ Περισσότερα

¥4444 CNY σε 10 μέρες
(66 Αξιολογήσεις)
6.4
octaservices

graphics Hello, Thanks for taking a minute , I am a creative Graphics & Web Designer having 6 years of experience with proven track record as a successful Freelance designer here on this great online marketplace! Περισσότερα

¥2000 CNY σε 1 μέρα
(267 Αξιολογήσεις)
6.0
articreations

Hi, I have read Your project description carefully. I am very interested in your project and also I am ready to start immediately. I will give you high quality and fast work. I will deliver you project timely and Περισσότερα

¥2001 CNY σε 1 μέρα
(151 Αξιολογήσεις)
5.9
rainstreamweb

Hello, This is not copy/paste message. I read your requirements. I am interested for this job. I have expertise in Wordpress, Laravel, Magento, AngularJS, Ruby on Rails, Core PHP etc. technologies and can work on Περισσότερα

¥4444 CNY σε 10 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
5.3
OneStopTech

We are 5 star holder company. we have already completed more than 400 project. Our main objective is to provide: client satisfaction which we know can be achieved through excellence in quality and service. Knowing the Περισσότερα

¥2222 CNY σε 10 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
5.3
¥5555 CNY σε 18 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
5.2
Maplegroupcom

Hi, Please give me opportunity to work for you. I have review your project description. I can design a christmas stockings for you as per your requirement. I will sure give you high quality, creative and fa Περισσότερα

¥2333 CNY σε 0 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
5.3
supersuntech

Hello Employer First of all this is not a auto-generated bid. I have gone through your project’s initial requirements with the help of the job posting you have placed. And I think I have requisite experience and Περισσότερα

¥4444 CNY σε 10 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
4.9