Κλειστό

design and build a registration and verification form

24 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $147 για αυτή τη δουλειά

sismaster

For sms did you purchase sms gateway ? Let me know if you got my message Thanks Poonam Relevant Skills and Experience wordpress Proposed Milestones $200 CAD - after done

$200 CAD σε 5 μέρες
(544 Αξιολογήσεις)
7.7
$222 CAD σε 10 μέρες
(125 Αξιολογήσεις)
6.6
hjr122413

Hi. Thanks for your posting. I have read your requirements carefully. The project is suitable for my technology. I will complete your assignment quickly and accurately. Compliment!!! Chengzhe C. Relevant Skill Περισσότερα

$155 CAD σε 3 μέρες
(71 Αξιολογήσεις)
6.7
opuswebdevlopers

Hi I checked we can built registration and verification process like this. Let discuss more so i will start work for you. Thank you Relevant Skills and Experience php,wordpress Proposed Milestones $200 CAD - as we Περισσότερα

$200 CAD σε 3 μέρες
(160 Αξιολογήσεις)
6.6
$155 CAD σε 3 μέρες
(64 Αξιολογήσεις)
6.3
WebChapters

Hi, I will help you in developing the form using PHP7 and by using bootstrap to give them the responsiveness. Relevant Skills and Experience We have a small team of talented and dedicated developers experienced in res Περισσότερα

$150 CAD σε 3 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
6.1
kishanlalyadav

WORLD CLASS QUALITY GAURANTEED.. HI SIR I M 100% CONFIDENT FOR THIS PROJECT AWARD ME RIGHT NOW!!! I am ready to start this immediately. I am extremely eager and ready to go. Relevant Skills and Experience php7 and ba Περισσότερα

$178 CAD σε 3 μέρες
(204 Αξιολογήσεις)
6.7
rehmatclick

Hi , I have read your project details that's pretty simple . But I have to ask some questions knock me for future discussion am waiting for your reply. PLEASE DON'T AWARD BEFORE DISCUSSION. THANKS. Relevant Skills and Περισσότερα

$100 CAD σε 3 μέρες
(65 Αξιολογήσεις)
5.7
atozweblogic

Dear Sir/Madam, I have 7+ years Experience in Web-Design and Web-Development.I building different types of Web Site (Ecommerce,Classified,Realstate,Weding,Porn,Personal,Dating,Event Management Relevant Skills and Exp Περισσότερα

$155 CAD σε 3 μέρες
(67 Αξιολογήσεις)
5.9
libxml1

Hi, please check my profile&reviews and if you are interested, contact me for quick and professional work .

$250 CAD σε 3 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
5.7
umernaeemucp

hi there can you explain much more about your project i really like to do that Relevant Skills and Experience php mysql html css Proposed Milestones $136 CAD - completing the work

$136 CAD σε 3 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
5.7
$155 CAD σε 3 μέρες
(47 Αξιολογήσεις)
5.5
$155 CAD σε 3 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
5.6
Dominantsoftech

My name is Abhishek. We are a professional team of 25 developers who are very good at building and designing websites. I request you to give us the opportunity to work on this job. Relevant Skills and Experience web d Περισσότερα

$100 CAD σε 2 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
5.4
AndrejStastny

Hi, How are you? I am interested in your project. Please see my review. If you are interested in me, please ping me. I wanna have a talk with you in detail. Thanks. Relevant Skills and Experience CSS3, MySQL, PHP Pro Περισσότερα

$155 CAD σε 3 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
5.2
yogeshshelke1

Hi, You like to design and build a verification and registration form that require users to verify their identity using different methods email,sms,photo upload .I am ready for this [login to view URL] Relevant Skills and Ex Περισσότερα

$100 CAD σε 3 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
4.1
olevea21

Hello,Hope you doing well.I read your project description,Lets have a technical discussion,negotiate costing, timeline and then we proceed further. I Will show my past work also. Thanks! Relevant Skills and Experienc Περισσότερα

$120 CAD σε 3 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.9
omarelradie

hello Dear .. I'm an expert web developer I'm here to help you Best Relevant Skills and Experience I was developed many login forms i can do this easily and cheap Proposed Milestones $155 CAD - login Form

$111 CAD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.3
JackieXu

. Relevant Skills and Experience . Proposed Milestones $155 CAD - .

$155 CAD σε 3 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
3.5
$122 CAD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.8