Ολοκληρωμένο

Delete icon from webpage

Ανατέθηκε στον:

ahsansaleemnaz

Hi , I can delete the icon from your website and can do this right now. Let's talk over in chat and discuss there

$15 USD σε 1 μέρα
(154 Αξιολογήσεις)
6.4

21 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $19 για αυτή τη δουλειά

sid0

Hi sir, is it possible to work on this project. it is hardly 1 hour job.. please come on chat so we can talk...

$15 USD σε 1 μέρα
(224 Αξιολογήσεις)
7.1
diama64

Hi there and good afternoon , i read your project about deleting an icon from your website , send me a messag on caht with the url of your website and the spot this image shows and lets remove it :)

$25 USD σε 0 μέρες
(400 Αξιολογήσεις)
6.8
vismat

Hi, I have read your job description very carefully and understood that you require a web developer. Please share your website URL and let me know which Icon you want to remove. I assure you that I will delete the I Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(84 Αξιολογήσεις)
6.2
ProExpertLancer

Hello Sir, Greetings,I am pleased to tell you that I am very much interested in your project and this is highly doable at my end. I am seeking a technical discussion with you to start preparing a formal proposal Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(69 Αξιολογήσεις)
5.8
muhamed3uda

Hello, if you want to do it now ..chat me Hello, if you want to do it now ..chat me Hello, if you want to do it now ..chat me Hello, if you want to do it now ..chat me Hello, if you want to do it now ..chat me Hello, i Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(112 Αξιολογήσεις)
6.0
ludwig333

Hello How are you? I am very interested in your project. I have read your description very carefully. I can do your job in time. I would like to talk with you in detail about your project. Kind Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(32 Αξιολογήσεις)
6.0
hanzalaarqum

Hi, i have seen the headphone icon in image i can remove it in next few moments. please send me prestashop details and we are good to go. waiting for your reply. regards, Ameer

$15 USD σε 0 μέρες
(112 Αξιολογήσεις)
6.2
servlada

Hi there. That can easily be done just tell me, do you have access to the source files and are you able to share it at this stage of the project? Or should I wait for you to accept me first? Anyways, feel free to hi Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(17 Αξιολογήσεις)
4.7
DesiignGeeks

Hello, Let's get it done ! Please read my reviews and check my excellent portfolio which you can see in my profile or at the link =========== https://www.freelancer.com/u/DesiignGeeks =========== Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
3.8
w3tridip2017

Hi, I've read carefully of your job description about "Delete icon from webpage".I am a professional "Full Stack Web Developer".I have more than five years experience in Web Development. Your satisfaction with the Περισσότερα

$15 USD σε 0 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
2.3
vpr58e3445e03cda

We have gone through the requirements that you have mentioned and we will help you in this. Message us for further discussion. Feel Free to contact us. Thank you!

$20 USD σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
2.7
tarsemambala40

Hello Dear Happy to have your attention only for a brief second. I can deliver very clean and professional work according to instructions and business requirements. I can Delete Icons From Prestashop website fo Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.0
incomepay0153

Hi! I am a Professional Virtual Assistant & Web Design Expert. i saw you job Description. it is very nice. After going to your Prestashop website, I can remove the icon from the template. I will be able to do t Περισσότερα

$10 USD σε 0 μέρες
(1 Κριτική)
0.4
antarjyot

We are a 50+ member team of the best of the best from multiple industries. We specialise in-: Niche targeted marketing Web designing and development Social media outreach Efficient Search Engine Optimisation Graph Περισσότερα

$14 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
yanousaghro

I can delete the icon that bothers you in your site right away in 1 hour what I like is your work and you will be satisfied

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Abdelrahman737

Hi i can

$10 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
swinford

Hello, I am interested in the project you have listed, I believe I can help. Looking forward to hear more about the specifications.

$30 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nikqijetlir

It can take only 10mins! I have 7+ years experience and I'll fix your all CSS or HTML errors, or layout problems or be validating to HTML/CSS/BOOTSTRAP I'll do anything.

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
sama201043

Hello!. I can do it , please share me the website to start work. I look forward to hearing from you soon. Thanks

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
iftekharahmedseo

Dear Employer, I am interested in your project and ready to get started. Kindly drop me a message so we can discuss. I wish you Good Luck ...

$30 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0