Κλειστό

database inventory

38 freelancers are bidding on average $1063 for this job

technologyaddict

Hi, We have read the project requirements in complete detail. We have noticed that you are seeking highly skilled and expert professional personnel to develop website where users will be searching for properties acco Περισσότερα

$1250 USD σε 55 μέρες
(175 Αξιολογήσεις)
8.7
A2Design

Hi, Nice project you have there, let us help you with it! Our team is Russian-Canadian. We code in PHP. Check our recent projects here [login to view URL] Here’s a little video about our team too! ht Περισσότερα

$1500 USD σε 15 μέρες
(86 Αξιολογήσεις)
8.4
OutsourceMan

Hi We are PHP and MySQL experts. We also have in-house Supply Chain capability and hence are very confident of coding required inventory management solution for you effectively. We would propose to start the dis Περισσότερα

$947 USD σε 20 μέρες
(211 Αξιολογήσεις)
7.7
illuminesoft

We are amongst top 1% global outsourcing providers. We have successfully finished over 430 projects in last 13 years. ID : 12778047 Greetings, We are interested to work on this project, please find my comments i Περισσότερα

$833 USD σε 20 μέρες
(369 Αξιολογήσεις)
7.7
londonlance

We are a London (Shoreditch) based web development studio. Please get in touch to discuss further. Following are some of our recent projects; [login to view URL] A social media post scheduler and manager Περισσότερα

$1500 USD σε 30 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
7.4
prashushinde9

Hello , We are a team of 12 developers who are dedicately working on Invoice,Inventory Management,Hospital Management, Table Management projects from last 17 months and are familiar with all the possible features whi Περισσότερα

$1546 USD σε 20 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
6.9
Shopify

Hello, I want to show you all relevant Demo and Designs which is similar to your project completed previously. To make sure about the requirement set and customizations, I want to discuss this project with you further Περισσότερα

$1443 USD σε 25 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
6.8
$1102 USD σε 365 μέρες
(104 Αξιολογήσεις)
6.3
augurstech

Dear Employer, Greetings from Augurs Tech, We Have Ready made Retail and Inventory Management System (Multistore) available for you with features you need, You can check the demo here at: Link-[login to view URL] Περισσότερα

$1444 USD σε 1 μέρα
(81 Αξιολογήσεις)
6.8
$1250 USD σε 20 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
5.9
paris2785

Hi there - My name is Paris. I've read your brief and can see that you'd like to have a database. I have 7 years’ experience designing and developing Access databases. I would approach your project by creating a draft Περισσότερα

$1000 USD σε 20 μέρες
(73 Αξιολογήσεις)
6.1
zu02

p.s. I have built "Create sales and purchases database application" Access APP and Invoice & book-keeping management by using MS-Access (Access splitted, fe and be both via Ms Access) for UK customers from scratch. I' Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
5.9
AdamsK

hi, I am Adams, a full time freelancer proficient in php, mysql, access. I am ready to start on the project. Please post the full project description. Lets start. Thank you.

$750 USD σε 20 μέρες
(78 Αξιολογήσεις)
5.6
BitSDestiny

I am 9+ Years of Experienced Software Developer. ASP .Net , C# , VB .Net , Visual Basic, Excel VBA , MS SQL Server , MYSQL , Oracle , MS Access, Crystal Report, Telerik , Bootstrap , HTML 5 , CSS , Java Script are my Περισσότερα

$750 USD σε 20 μέρες
(33 Αξιολογήσεις)
5.2
subtainishfaq

I am Sr software engineer with experience of 3+ years. Kindly update me regarding the requirements of the application mentioned.

$1250 USD σε 20 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
5.0
expertdevteam

Hello Sir, We are an Indian development company here. we have checked your posted details here and want more clarification in it, so message us to discuss on it more then we will able to move on it. Thanks

$753 USD σε 20 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
4.9
yusuf1202

Hi. Hope you're doing well. Database management is one of my favorite skills. I'm sure i can satisfy your requirements and you'll be okay. I can also send my former projects similar to your project. Regards. Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.7
papon13

Greeting! My Name is Noor All Safaet and expert in Software and Web Development. I would love to have the opportunity to discuss about your project with you. 3.5+ years of experience as Web, Software and Database De Περισσότερα

$1500 USD σε 36 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
4.7
$805 USD σε 20 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
4.2
royalcalif

Hi Mr. Employer I have lot of experience in Access and I can do this project in effective manner with 100% accuracy report to your requirements. See Below video as my earlier work with Access. [login to view URL] Περισσότερα

$750 USD σε 15 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
4.4