Κλειστό

customize a wordpress site

55 freelancers are bidding on average R$1514 for this job

sanjay2004

Hello, Or understanding is that you are looking for certain customization on your wordpress site. Kindly share your website URL and detailed specification about the project. We will provide you exact price and time Περισσότερα

R$1149 BRL σε 0 μέρες
(680 Αξιολογήσεις)
9.7
Softmania

Hi, Thank you for reading our application. I would like to talk to you using Freelancer chat please, as i would like to make sure all the things are clear before making an official offer. Please know that the off Περισσότερα

R$1578 BRL σε 10 μέρες
(448 Αξιολογήσεις)
8.9
michale21

Hi, We have tremendous experience of developing WordPress websites. Why choose us: 1. We have expertise of WordPress and developed highly complex web applications. 2. We have read your deepest requirement at Περισσότερα

R$2111 BRL σε 10 μέρες
(373 Αξιολογήσεις)
8.5
narmadatech

Hello, I have few questions regarding your post, Kindly Note - This is not a standard response, I truly like your post, Yet I would first like to get hands on for a discussion. Once I inferred each little elemen Περισσότερα

R$1666 BRL σε 10 μέρες
(180 Αξιολογήσεις)
7.8
templatesale

Your design and development expert here for your html/css, wordpress responsive website needs. Kindly check my portfolio: [url removed, login to view] Looking forward your kind reply and more clarification if any. Περισσότερα

R$1840 BRL σε 13 μέρες
(140 Αξιολογήσεις)
7.0
R$1578 BRL σε 3 μέρες
(145 Αξιολογήσεις)
7.0
timid

hi, I have 8+ years of experience in the field. Within this period, I have worked with well established small businesses, non-profit organizations and growing experience helped me develop a good design perception whi Περισσότερα

R$1666 BRL σε 10 μέρες
(146 Αξιολογήσεις)
7.3
Malitechnolab

Hello, Thanks for taking time to read my bid. I’ve reviewed your project requirement brief to customize a wordpress website and feel confident to deliver you quality work as I have ample of experience in similar wor Περισσότερα

R$1666 BRL σε 10 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
7.0
sapotacorp

Hi sir. Could you let me What's your website? I'm an expert and professional guy. I have developed more than 200 wordpress sites. I can start immediately and provide highest quality work. I'm so glad if you contact me Περισσότερα

R$1421 BRL σε 30 μέρες
(306 Αξιολογήσεις)
7.1
VnBestSolutions

Dear Sir. We claim to get it done perfectly for you EXACTLY in the way you want it - Kindly give we a chance and we will prove myself - Ready to prove our words, let's get it done right away and I mean RIGHT AWAY !! Lo Περισσότερα

R$1666 BRL σε 10 μέρες
(186 Αξιολογήσεις)
6.9
tojisb059

Hi, Immediate Available, Price and time after detailed discussion Please visit few recent jobs performed: [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] [url removed, login to view] Περισσότερα

R$2000 BRL σε 5 μέρες
(190 Αξιολογήσεις)
6.9
SevenStarInfo

Hello, We are happy to discuss our proposal with you. KEY POINTS THAT MAKE US DIFFER FROM OTHERS: ~ We have 5+ years of experiences in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major iOS and Android developement. ~ Περισσότερα

R$3000 BRL σε 30 μέρες
(62 Αξιολογήσεις)
6.8
wpoppo

Hello, Greeting of the day! I am a senior WordPress developer with an experience of 8+ years. I am highly proficient at building and customizing themes & plugins and also have an in depth understanding of PHP and i Περισσότερα

R$2250 BRL σε 15 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
6.4
jayprihar69

Hi Mate, I will customize your website as per your need, let me know in details so I can help you well. I am a senior full stack developer with 6 years of experience in web design and development. My core expertise Περισσότερα

R$1666 BRL σε 10 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
6.5
virals2583

Hello, I am Nirav Shah and we've 11+ years of experience in website development - PSD to WordPress, theme customization, wp-plugin development and programming expertise PHP, MySQL, AJAX, jQuery, HTML5, Bootstrap, jo Περισσότερα

R$1555 BRL σε 10 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
6.5
maysaxena

Hi there , ME AND MY TEAM IS READY TO START YOUR WORK RIGHT NOW AND COMPLETE YOUR WORK WITH TIME LINE WITH A QUALITY WORK HAVE A LOOK ON MY REVIEW I have gone through your project requirement specification an Περισσότερα

R$1500 BRL σε 10 μέρες
(161 Αξιολογήσεις)
6.8
Speedycom

Hi there. I'm Alex. I can help you with this and I'm ready to start anytime. Can you give me more information about your project please? Please don't hesitate to check my feedback page and see what other clients are wr Περισσότερα

R$1200 BRL σε 0 μέρες
(141 Αξιολογήσεις)
6.7
espsofttech

Hello mate, Hope you are doing well. I have gone through the project requirement and i am confident to build that application in word press . I have 6+ year of experience in web development, my strong points are : T Περισσότερα

R$947 BRL σε 10 μέρες
(98 Αξιολογήσεις)
6.5
MakhijaRavi

Hi, We can customize the website based on your needs. Have a look at our previous work: 1. [url removed, login to view] 2. [url removed, login to view] 3. [url removed, login to view] Complete portfolio on - http Περισσότερα

R$1666 BRL σε 15 μέρες
(57 Αξιολογήσεις)
6.4
deepakdiwan

Hi I am available to work on your project. My recent projects WordPress work: [url removed, login to view] [url removed, login to view] Using Bootstrap [url removed, login to view] [url removed, login to view] http://w Περισσότερα

R$1546 BRL σε 10 μέρες
(57 Αξιολογήσεις)
6.4