Ακυρώθηκε

Create server/database to store api and let the server/database serve requests

I need a backend developer to help me to create a server and use the server to request for API. App users will then request API from the server itself.

or,

we can create a cache instead, so as to reduce the call API frequency

Ικανότητες: Backend Development, Javascript, MySQL, PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Περισσότερα: asterisk server database, ping sql server database, create store magento, json server windows, mobile app backend framework, backend server, rest api for mobile app, json-server tutorial, json-server routes, json server npm, api for mobile application development, create mail account command line linux server, magento create store, sql server database java servlet, converting access sql server database, net client code connect sql server database, automatic backup sql server database, convert sql server database access database, pdf files sql server database, freeradius server database store process

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 3 αξιολογήσεις ) NA, Singapore

Ταυτότητα Εργασίας: #17576808

Ανατέθηκε στον:

                          huangzipeng1985
                        's Profile Picture"                          >
                        </a>
                      </figure>
                    </div>
                    <div class=
$111 SGD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
                          jsoriaso7
                        's Profile Picture"                          >
                        </a>
                      </figure>
                    </div>
                    <div class=
jsoriaso7

Experience developing and documenting API. Contact me to get more details

$111 SGD σε 2 μέρες
(1 Κριτική)
0.0

24 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $155 για αυτή τη δουλειά

maysaxena

Greetings! We are a team of experienced professionals and would like to complete your work with quality work. Have a look at our profile and our reviews. We are capable of setting up a website with sleek and sizz Περισσότερα

$250 SGD σε 3 μέρες
(389 Αξιολογήσεις)
7.9
riteshjain009

More then 5+ years of experience in Development . Also kindly check our profile we have done over 250 project here on freelancer so very much reliable & fit for your project . Kindly initiate chat.

$250 SGD σε 3 μέρες
(324 Αξιολογήσεις)
7.7
sunsoftpro

Hi Employer, I have read your description and been interested in the project. Please give me more detail of the project. I'm ready to discuss and start on the project now. ================================== Please Περισσότερα

$200 SGD σε 5 μέρες
(173 Αξιολογήσεις)
7.5
junkyfunky

Hello, I've read your project description and I want to tell you that I can create a server and use the server to request for API for you as per your [login to view URL] have a quick chat to discuss this project. W Περισσότερα

$125 SGD σε 3 μέρες
(153 Αξιολογήσεις)
7.1
CrazyWebGuru

Hello!there! Thanks for your posting. I've read your proposal and i think i can do it perfectly on time. I'm a talented backend developer with rich experience on it. Please ping me for more details. You'll never r Περισσότερα

$155 SGD σε 3 μέρες
(72 Αξιολογήσεις)
6.5
YuKai7777

Dear client! Nice to meet you. I want to help you. I have read your description carefully. Your project is clear to me. I have rich experienced in developing backend. Backend development is my strong skill. Backend Περισσότερα

$100 SGD σε 3 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
6.4
umashankarpandey

Dear Client we review your project we can do it and start it from today can we have a discussion over project to get more info and clear requirements please reply me i am waiting for your response

$155 SGD σε 3 μέρες
(28 Αξιολογήσεις)
6.2
naravila

⭐⭐⭐⭐⭐ Hello ⭐⭐⭐⭐⭐ Hi I am a web development master. My skill is javascript(jQuery, React, AngularJs, Vue.js and so on), php(codeigniter, laravel, wordpress), C#(ASP.NET MVC), HTML and CSS(bootstrap3, bootstrap4, jqx Περισσότερα

$100 SGD σε 3 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
5.9
tiwariraushan71

hello there, i have gone through your requirement as per you nedd to create a backend for your app i have done so many task to app creating dashborard.i am full time api developer as well . Hi There, Kindly initia Περισσότερα

$111 SGD σε 3 μέρες
(83 Αξιολογήσεις)
5.8
talhamq

I have experience in deploying and maintaining of: - Cloud Computing Platforms: Amazon Web Services (EC2, S3, RDS, VPC, Elastic Beanstalk etc); - Server operating systems: Windows Server 2003 - 2012R2, Amazon Linux Περισσότερα

$100 SGD σε 1 μέρα
(99 Αξιολογήσεις)
5.5
nitin247

HI, I am an expert PHP Developer. I have developed many backends for Google Maps Projects, Mobile Apps, and Websites in PHP. I am having 8+ years experience in PHP, MySQL Development, and maintenance. My relevant s Περισσότερα

$211 SGD σε 7 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
4.9
twentyten10

i have all the skills required for this work and i can finish it on time and with all requirements implemented

$155 SGD σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.2
billinhit

Hi, I am a MEAN stack coder. I have over 5 years of experience on nodejs/mongodb. I suggest to use nodejs and mongod for backend to implement REST api. Please contact me so we can discuss more about this task, T Περισσότερα

$88 SGD σε 5 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.8
mamtabhatia14

Dear Hiring Manager, I have read your job description carefully and understood it very well because I have expertise in API. I can show you my prior work while on our private chat, I can show you my skills in Περισσότερα

$155 SGD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
2.3
$56 SGD σε 5 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
2.3
TheNaman047

Hey, love to make the required API for you. I am currently a developer in node js so this should be very easy for me. Hire me to get started.

$222 SGD σε 5 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.9
nnesarikar

Hello, Does this API you mentioned needs to be database code that your App calls? If so, it needed not be an API but a stored procedure as well. Regards, Narendra

$150 SGD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
1.6
agrsumit08

Can I write the backend code in Node.js ? I can finish the work in 2 days. I need all the details to implement the design. Thanks

$166 SGD σε 2 μέρες
(1 Κριτική)
0.6
arsalsoft5

Hi, Thank you for giving me a chance to bid on your project. i am a serious bidder here and i have already worked on a similar project before and can deliver as u have mentioned I have got Rich experience in Jooml Περισσότερα

$152 SGD σε 7 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
gathecageorge

I have experience developing APIs and server administration. I have worked in a full time position doing such kind of work.

$155 SGD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0