Κλειστό

Create School Management software

100 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο R$2964 για αυτή τη δουλειά

esolzsales

Hello, We have read your project details and we are very much interested to work with you. If you want then we can have a 1-1 discussion on FL chat. kindly let us know. Relevant Skills and Experience We have the best Περισσότερα

R$54211 BRL σε 56 μέρες
(499 Αξιολογήσεις)
10.0
contact2phpsl

Greetings Have completed 500+ apps. Please see our reviews. Relevant Skills and Experience Android: Android Studio/SDK, Core Java iPhone: Swift Proposed Milestones R$1888 BRL - To be discussed

R$1888 BRL σε 10 μέρες
(1050 Αξιολογήσεις)
9.3
aistechnolabs

Greetings, I am very thankful for this opportunity. It’s really exciting that we have below similar kind of expertise and work experience: Similar: School management [login to view URL] https://www. Περισσότερα

R$11447 BRL σε 30 μέρες
(103 Αξιολογήσεις)
9.3
EliteSolution8

How are you today? I am a senior app developer who has 8 years experience in app development and am here working with my team. I am here to make your idea into a life, to complete the project with your satisfacti Περισσότερα

R$1666 BRL σε 10 μέρες
(62 Αξιολογήσεις)
8.9
HugeWave

-----------------Hello----------------- **Let's built successful project together** https://www.freelancer.com/u/HugeWave.html This is my freelancer.com profile and please check my profile .. As you see , I h Περισσότερα

R$1666 BRL σε 10 μέρες
(113 Αξιολογήσεις)
9.0
MAdept

Hello, I have reviewed attached school management system and now very confident to develop similar mobile app (android and IOS) with web admin panel. Note: I want to know your posted budget is real? As you kno Περισσότερα

R$2222 BRL σε 30 μέρες
(161 Αξιολογήσεις)
8.7
KESHAVINFOTECH

Hi It would be good if you can create file with all available detail, So can take it into consideration during study and then will back to you with a. Best Cost b. Timeline c. Our Comments / Queries Relevant Skills Περισσότερα

R$1750 BRL σε 18 μέρες
(888 Αξιολογήσεις)
9.0
omsoftware

Hello, I hope you are doing well. This is Komal Chhabra, Business Development Manager, OM Software Pvt. Ltd. I have gone through your requirement and understand that you want a school management mobile app and Περισσότερα

R$11447 BRL σε 40 μέρες
(189 Αξιολογήσεις)
9.1
r4rony

Hi, I would like to know more about the detail requirement for the project so we can customize the software as per your vision and end solution will be user friendly Relevant Skills and Experience Our PAST PROVEN W Περισσότερα

R$5773 BRL σε 30 μέρες
(203 Αξιολογήσεις)
8.5
Beautistar

Dear sir. I am a professional mobile app & web developer with 7+ years rich experience. I also have been certificated mobile & web development skill tests in here freelancer.com. Relevant Skills and Experience I have Περισσότερα

R$1666 BRL σε 10 μέρες
(119 Αξιολογήσεις)
8.3
zhandong0217

Dear, my client. Thank you for your job post. I have checked your project description in carefully then i have some questions about that. Please clear me about that, then i can start your project from now on even. Περισσότερα

R$1578 BRL σε 10 μέρες
(115 Αξιολογήσεις)
8.4
vasundhara19

Dear Sir, We are working on Web, iPhone, iPad and Android, We have the large team of that skills with a designer. We have checked your requirement and we are interested in working on it, would like to see wire-frame Περισσότερα

R$5263 BRL σε 30 μέρες
(117 Αξιολογήσεις)
8.3
Yugene90

Hi! Native iOS * Android , Hybrid, React Native, Web(Backend*admin) developments are my high skill. I have the capability to develop this project successfully. I had worked as a senior mobile/web developer in FTD Com Περισσότερα

R$1500 BRL σε 10 μέρες
(67 Αξιολογήσεις)
8.1
R$1666 BRL σε 10 μέρες
(142 Αξιολογήσεις)
8.4
ITWhiz4U

Hello, client. My number one priority is customer service and satisfaction! I can develop iOS and Android apps, server backend api and admin panel in PHP,MySQL and Website for the app. I have developed man Περισσότερα

R$1666 BRL σε 10 μέρες
(72 Αξιολογήσεις)
8.1
SevenStarInfo

Hello, We want to discuss your project as we have experience in it. What Differentiates us from the other freelancers: ~ Experience of more than 5 years in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, PhoneGap and major iOS and Περισσότερα

R$4000 BRL σε 10 μέρες
(120 Αξιολογήσεις)
8.0
UnitedWebSpace

Hi, Nice to meet you. My name is Bryan. I am from CA, USA. As a mobile app developer, I have a great experience for 6+ years in mobile app development. I am honest developer and I work with my good skills in real. I Περισσότερα

R$2000 BRL σε 10 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
8.1
doomshellsl

Shell we discus the project!! Hello, Greetings! We have gone through you requirements and understood the project concept, you need to developed a software for school management. We have developed a School Περισσότερα

R$8421 BRL σε 20 μέρες
(103 Αξιολογήσεις)
7.9
shibin123sl

Already have done school management software for one of our client with ios and android apps. [login to view URL] Please check apps in app store. Login for principal, teachers and parents. Relevant Skills and Exp Περισσότερα

R$3333 BRL σε 20 μέρες
(145 Αξιολογήσεις)
8.1
mitss

AS you want your web and app version SMS system its is called School Management software . and we had developed our web and app version app. and here check our app features with back admin & site Relevant Skills an Περισσότερα

R$16666 BRL σε 65 μέρες
(118 Αξιολογήσεις)
8.0