Κλειστό

Create random for each user signing up along side with user ID Cakephp App

I have a cakephp 2.9.1 version app, it generate user id column automatically Auto_INCERMNT in the DB and whenever i call [login to view URL] in the website it's shows the user id in the DB so this is not secure

i want to create unique shuffled user ID and use this in the profile view and the link

because the think now to the profile is " user/view/1" and it's getting the same user id in the DB

and i will use this encrypted id to show in the user profile and some other places

Ικανότητες: CakePHP, MySQL, PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Περισσότερα: cakephp 3 login example, cakephp 3 redirect after login, cakephp 3 unauthorized redirect, basic authentication cakephp, cakephp 3 get logged in user, cakephp 3 get auth user in model, cakephp 3 auth error message, cakephp set password, php, mysql

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 2 αξιολογήσεις ) Alexandria, Egypt

Ταυτότητα Εργασίας: #17543370

7 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $35 για αυτή τη δουλειά

khush1984

Hi, I have read the full project brief and understand your requirement a very good way. currently in your website user detail pages are displayed according to the auto increment id field in the url and you do not wa Περισσότερα

$40 USD σε 3 μέρες
(186 Αξιολογήσεις)
8.0
coolguyinus2004

I need ftp and cpanel access of the website so i can finish this job for you. I can work on live site and fix it accurate for you as i have experience in programming PHP/MYSQL for last 13+ years. so Hire me or discuss Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(347 Αξιολογήσεις)
7.6
nitinksoni

Greetings Hiring manager, For your requirements we can add guid or uuid column. The value will be like "192cdf4b-23b2-4b20-aae2-bba42e58d93f". I do this in my every project. For your work we also need to add the gu Περισσότερα

$25 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$35 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
shivaapps

Hello member, We faced this issue with the ecommerce site as well, We used basic php and codeignator and fixed this issue. I acn make the same with the cake php as well Thanks

$55 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
monikakoradia

Hello, I have gone through your requirement. Your requirement is as below: encrypt user id wherever it is used and decrypt it on action side. Better I have list of all places where user id is used. I have some question Περισσότερα

$35 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
osamaqassar

Hello, I'm IT engineer, Zend certified engineer and senior web developer with huge experience ( ninja level ) ... أخي اذا بتتكلم العربي بكون افضل - Zend Certified Engineer: [login to view URL] Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0