Ακυρώθηκε

Create a B2B Ethereum blockchain like ledger for inventory management and product registration

I'd like to create our own proprietary blockchain inventory for live marine fish and corals we ship and receive. I want someone who can work about 5-10 hours each day on the project 5 days minimum per week. You will be working on a shared screen either through teamviewer or joinme. I monitor all progress and all files worked on will be edited locally, and at end of day we commit to our github.

This is a project for someone who prefers working on longterm client relationship.

Ικανότητες: Blockchain, Ethereum, Διαχείριση Αποθεμάτων, Javascript, PHP

Περισσότερα: Inventory Management & Product Launching assistant for long term, create logo team dota 2, create logo for dota 2, what is blockchain supply chain, blockchain supply chain startups, blockchain supply chain use cases, blockchain inventory management, blockchain supply chain ibm, blockchain supply chain companies, blockchain supply chain pdf, the product manager’s guide to the blockchain part 2, create android based app-2, create a wordpress template 2, create a wordpress template -- 2, create web based inventory, create csv file inventory, create java simple inventory, create sql database inventory report, create excel spreadsheet inventory, create excel spreadsheet inventory sales

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 82 αξιολογήσεις ) Elmsford, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #16083485

1 freelancer κάνει προσφορά κατά μέσο όρο $5 για αυτή τη δουλειά

dkarataev

Hi remymedranda, I find myself eligible for this job since I am having 7 years of extensive experience Relevant Skills and Experience: I am Good at Blockchain, Ethereum, Inventory Management, Javascript, PHP Proposed M Περισσότερα

$5 USD / ώρα
(40 Αξιολογήσεις)
7.1