Κλειστό

cpanel sub domain problem

22 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $23 για αυτή τη δουλειά

kuldeepvk

Hi, I will create cpanel on subdomain and let you know how to do it.I am ready to do through screen sharing . Thank you

$30 USD σε 1 μέρα
(387 Αξιολογήσεις)
7.1
tanujchugh

Hi I will resolve the issues as per your requirement and have expertise in the relevant field. I have 10 years of experience. Ping me for further queries. Thanks

$20 USD σε 1 μέρα
(364 Αξιολογήσεις)
7.0
bindmission

Hello Hope you are doing well. I have 7 years of experience in Cpanel and DNS management. I can fix the issue. Regards VishnuLal*

$30 USD σε 1 μέρα
(200 Αξιολογήσεις)
6.4
Gauravsingh9828

Hello, i will check and fix the issue as per your requirement.i have 5 years of experience in system admin. looking forward here. Thanks

$25 USD σε 1 μέρα
(170 Αξιολογήσεις)
6.3
infihost

Hi, I will check the issue with sub domain created and will resolve the issue. I do have more than 10 years of expertise in this. Thank you.

$30 USD σε 1 μέρα
(176 Αξιολογήσεις)
6.1
sumitmakkar

8+ Year Experienced Expertise in server management, Migration services, VPS, Dedicated, SSL Certificate, AWS, DNS, CentOS, Cpanel/WHM/Plesk, Web panel, Apache, Debian, Nginx, Ubuntu, Power MTA, Interspire I am ready to Περισσότερα

$24 USD σε 1 μέρα
(142 Αξιολογήσεις)
5.8
numerichost

Hi, I will check issue and will resolve it by fixing error and create required subdomain. I have more than 10 Years of expertise as Server Admin. Let's discuss. Thanks !

$30 USD σε 1 μέρα
(118 Αξιολογήσεις)
5.9
NehaRandhawa05

Expert in server management VPS, Dedicated, AWS, SSL Certificate, DNS, Centos, Cpanel/WHM/Plesk, Web panel, Apache Debian, Nginx, Ubuntu Power MTA, Interspire, Expert in Migration services I have 8+ years experience Περισσότερα

$19 USD σε 1 μέρα
(70 Αξιολογήσεις)
5.4
Hostingshades

Hi, I can fix your issue. Please initiate a chat session so we can discuss more about it. Thank you.

$20 USD σε 1 μέρα
(110 Αξιολογήσεις)
5.5
nt1225

Nice to meet you I have 20 years of Linux SysAdmin experience. I currently use Apache, Nginx, Ldirectord, MySQL, Perl, PHP, Memcached, Sphinx, Bind, Typo3, WordPress, Send-mail, Postfix, NFS, Samba, Snort, Vsftpd, aide Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(23 Αξιολογήσεις)
5.9
CreativeExpertIT

Hello Sir, What happen .. i tried to login but its not working .. i think you have block us by mistake .. I can resolve it now. Kindly share full detail Ready to start now Regard Kashyap M

$10 USD σε 7 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
4.9
liujianmin

Great! How are you,sir? Thank you for visiting my proposal. I've just read your job post carefully and much interested in your project and I am sure I can complete this in time perfectly as you want. I'm full stack pro Περισσότερα

$20 USD σε 7 μέρες
(37 Αξιολογήσεις)
4.9
NitinSheoran

Hello, I'll check and resolve your issue. Please inbox me for further communication. Thank you.......

$15 USD σε 1 μέρα
(50 Αξιολογήσεις)
4.7
Superbsolutions

Hello! I've 7 years of experience in webhosting field. currently working in a hosting company as a sys admin. i have vast experience in cpanel configurations, software installations, dns configurations, ssl installatio Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(38 Αξιολογήσεις)
4.3
nickdevops

Hello my name is Nikos and Im working on the Linux server administration field for the past 6 years. Over these years I worked for two web hosting companies as a Senior Administrator managing their servers & providing Περισσότερα

$40 USD σε 1 μέρα
(17 Αξιολογήσεις)
4.5
techytrois

Hello, We can help you fix the error with subdomain in your cPanel server. Ready to work remotely. We are a team of 3 AWS Sysops Certified System Administrators with 8 years experience in hosting. You can check our Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(53 Αξιολογήσεις)
4.6
anirbandutta999

Hi..I am an experienced server engineer ...I can help you fix the subdomain error ..............Let me know

$25 USD σε 1 μέρα
(18 Αξιολογήσεις)
3.8
petermw

I have experienced the same problem in my C-panel too before and comfortably solved it. Let me help you on connecting the subdomain.

$35 USD σε 2 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.9
mdjafferali

Hello? This project is quite easy for me. I have read through the job details extremely carefully. ?I can start working right now, complete your project PERFECT in a short time!? Kindly message me to have a quick chat. Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(7 Αξιολογήσεις)
2.6
waleedakram2

Hi good day! According to your project I have extensive experience. Can you send me more details to provide you with the right budget? My skills are speed, patience, analysis, knowing and understanding what the clie Περισσότερα

$20 USD σε 7 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.6