Ακυρώθηκε

Convert Webflow java script to a readable java script

I have a java script file that is exported from web flow our current php developers have issues with reading the js files and we need some one to convert it to a readable js file the file must me tested before releasing the milestone and we need 2 day turn around time for it than you

Ικανότητες: Javascript, PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Περισσότερα: script developers, convert java to c, java script exe files, convert swf files java script, convert english spanish java script google code, java script csv files, java script time controller, java script time redirecting, can convert site html java script, java script time redirect, convert number text java script, java script time pop exit

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 6 αξιολογήσεις ) Dublin, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #8680637

33 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $613 για αυτή τη δουλειά

sanjay2004

Kindly provide the js file to understand the nature of the file and its subsequent conversion to readable js file. regards Sanjay Dange [login to view URL] for our portfolio.

$601 USD σε 2 μέρες
(570 Αξιολογήσεις)
9.5
kabirchy

Hi there, my name is Khorshed. I have red your project brief and can help you on this. I will make your js file readable. Best quality assured. Thanks

$705 USD σε 3 μέρες
(1041 Αξιολογήσεις)
8.9
seekdeveloper

Hi, I have read your post and understood your requirement. I have great experience in handling /Javascript/PHP/MySQL/HTML5/jQuery/Wordpress/Magento/Joomla/Drupal/AngularJS/node.js/CSS3/Java/Python/Django/iOS/Andr Περισσότερα

$1176 USD σε 10 μέρες
(87 Αξιολογήσεις)
8.2
zeeshanarshad

Greetings, I've 10+ years of experience and would like to help you. Kindly share your JavaScript file so I can review it first to make sure I will be able to deliver you quality and tested work within 2 days. Tha Περισσότερα

$600 USD σε 2 μέρες
(463 Αξιολογήσεις)
7.6
arijit81

Based on our expertise and long term experience, I can guarantee an extraordinary result in less than anticipating time. Please check our recent works once... [login to view URL] We are offering Περισσότερα

$588 USD σε 10 μέρες
(230 Αξιολογήσεις)
7.5
shivmirthyusl

ABOUT US "IT FLEX SOLUTIONS has focused exclusively on the Web Development/Designing projects with 8+ years of service. Our Web Development/Designing expertise has helped clients to create e-commerce, social networkin Περισσότερα

$705 USD σε 10 μέρες
(125 Αξιολογήσεις)
7.4
babysoftS

Hi, I am experienced web developer with expertise in JavaScript, jQuery, PHP etc. I understand your requirement to convert the JS exported from Web Flow to readable format. Can you provide sample JS file ? tha Περισσότερα

$529 USD σε 4 μέρες
(76 Αξιολογήσεις)
7.3
helmot

No need to make any payment. Best solution to do this is to search for javascript deobfuscator and find a free online service to do that for you!

$250 USD σε 1 μέρα
(112 Αξιολογήσεις)
7.6
webqueue

Hi, We read the description. We have some question regarding your project requirement --------------------------------------------------------------------------------------------- What do you mean by readable Περισσότερα

$588 USD σε 10 μέρες
(243 Αξιολογήσεις)
7.9
marketingmindz

We've teams of PHP developers and would like to solve your PHP script issue and make it readable. Please initiate chat and share complete requirements along with code so that we can take a look and move forward. Περισσότερα

$588 USD σε 10 μέρες
(75 Αξιολογήσεις)
7.3
scriptphp87

Hello, I'm a professional programmer for web programming with php language to build the system website, Besides, I'm also expert in MySQL , HTML,HTML5,CSS, JS I'm always top in Vietnam freelancer [login to view URL] Περισσότερα

$588 USD σε 10 μέρες
(197 Αξιολογήσεις)
7.6
aistechnolabs

Greetings, Thanks for the opportunity. AIS Technolabs (Expert Web application Developers) is a dedicate team with over 5 years' experience and a strong workforce of 240+ Professionals. Understanding: We ha Περισσότερα

$611 USD σε 3 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
7.0
adibutt

Hi, This bid is from a company with 9+ years of experience in offering IT solutions. We have a good eye for perfection because we enjoy taking up several projects like yours where we can demonstrate our penchant for Περισσότερα

$705 USD σε 10 μέρες
(130 Αξιολογήσεις)
7.3
tracersa

A proposal has not yet been provided

$941 USD σε 10 μέρες
(122 Αξιολογήσεις)
7.0
julianbagilet

La propuesta todavía no ha sido proveída

$823 USD σε 3 μέρες
(85 Αξιολογήσεις)
7.0
alyaspk

Dear Employer, I am ready to work on your required task and can assure 100% satisfaction. You can read reviews/details about my past work on my profile http://www.freelancer.com/u/alyaspk.html Looking forward to Περισσότερα

$588 USD σε 10 μέρες
(88 Αξιολογήσεις)
6.6
awadeshm

A proposal has not yet been provided

$588 USD σε 2 μέρες
(70 Αξιολογήσεις)
6.8
tnavadiya

Is there anyway you can show me the javascript file ? so I can better adjust my bid accordingly Thank you

$588 USD σε 10 μέρες
(70 Αξιολογήσεις)
6.8
TrickyWebtech

Hi,Me as Web developer and also one of my strong point is [login to view URL] you allow me than I can work on your project and I am sure you will be happy with my work.

$588 USD σε 2 μέρες
(127 Αξιολογήσεις)
6.8
exactprecisions

I have been forwarded this project by the Freelancer Project Assistant and would like to discuss this with you further. I have read through the description but I am unclear of what the requirements are exactly. If it Περισσότερα

$294 USD σε 2 μέρες
(110 Αξιολογήσεις)
7.1