Κλειστό

Convert PHP4 code to PHP5 to work on Windows server 2008 w/IIS & PHP5

Currently have PHP4 code that works on old system but we need to move to new system that has IIS 7.5 & PHP5. Tested the code on this system and it fails, so we need to have code converted to work on new system.

Ικανότητες: IIS, PHP, SQL, Windows Server

Περισσότερα: windows server 2008 standart iis, windows server 2008 standard iis, windows server 2008 rsync gui, php cgi windows, install php on windows server 2008, web platform installer php, php iis windows 10, install php on windows server 2016, fastcgimodule, install php on windows server 2012, php manager for iis, php, mysql, sql, windows server, iis, windows server 2008 smtp setup, windows server 2008 install east asian language, will power link generator work windows server, modify background windows server 2008

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Richboro, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #16723854

32 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $443 για αυτή τη δουλειά

rinsadsl

Hi there I went through the attached PHP script. I can convert this PHP4 script to work on PHP5 and 7. Looking forward to working with you. Thanks Rinsad

$250 USD σε 2 μέρες
(965 Αξιολογήσεις)
9.7
rajeshsonisl

Hi there, How huge is the code base? I have a 99% project completion rate and a 4.99 reputation (out of max 5.0 from more than 1100 projects over 11 years. Thanks. I look forward to hearing from you Regards, Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(901 Αξιολογήσεις)
8.5
TakeReal

Hello, My name is Sergey. I am Freelancer from [login to view URL], Russia. I can help you as PHP programmer to make "[login to view URL]" work on IIS 7.5 & PHP5 without errors. 1000+ successfully completed projects speak Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(1649 Αξιολογήσεις)
8.0
alyaspk

Hi I am ready to update your code and assure 100% satisfaction guarantee. Have a look on my profile to see my past work and reviews. Looking forward to your fruitfully response. Regards Muhammad Alyas

$536 USD σε 10 μέρες
(156 Αξιολογήσεις)
7.3
usatechsoft

HI My Notion : "No Satisfaction, No Payment" We have expertise in Web Design & Development. Please check our client reviews to determine the quality of our work.: please send me your site link so i can see? Περισσότερα

$500 USD σε 5 μέρες
(125 Αξιολογήσεις)
7.5
itssabya

Looking forward to hear back from you, i need to have ftp access to fix/update that old php script to support your server installed php version. thanks Saby

$500 USD σε 6 μέρες
(138 Αξιολογήσεις)
6.9
ineedWorkJob

Greetings sir, how are you today sir? hope fine. Sir, I have read your project details and i convert your php4 code to php5 so, it will work flawlessly on your new system. Sir, i can deliver this project soon Περισσότερα

$250 USD σε 5 μέρες
(117 Αξιολογήσεις)
6.6
hjr122413

Hi. I am a <WEB EXPERT!!!> I have 10+ years of experience in web development. I can certainly help you in this project. I have ever did a like this project. I am a friendly person and always open for dis Περισσότερα

$488 USD σε 10 μέρες
(65 Αξιολογήσεις)
6.6
asifchaudhry2015

Hi there, You have attached one file up [login to view URL] and do you want only this file to convert into PHP5 . Let's discuss with me. I am senior PHP developer. Thanks

$555 USD σε 10 μέρες
(96 Αξιολογήσεις)
6.6
widadsaghir1993

Hi As php expert I am very glad to see your post. I have deep experience in php migration. Please check my profile. I can help you well. I am sure your project is very suitable for me Please feel free contact me, Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
6.3
Designbackoffice

Convert PHP4 code to PHP5 +++++++ We can convert PHP4 into PHP5 with unlimited revisions ASAP. Our Portfolio. [login to view URL] I would love to discuss your project over chat. Sincerely Regards David

$750 USD σε 10 μέρες
(59 Αξιολογήσεις)
6.7
$555 USD σε 1 μέρα
(49 Αξιολογήσεις)
6.1
anmoltech

Hello, I have analyzed your requirement and I'm confident to deliver you desired solution. Please share more details and come to chat to discuss more clarification. I have over 8 years work experience in web d Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(151 Αξιολογήσεις)
6.1
covernal

Hi. I am a skillful and talented PHP developer. I have more than 5 years experience in PHP/Mysql/Apache. I have proficient HTML/Javascript/HTML5/CSS/Bootstrap/jQuery/AngularJS skills too. If you want to check m Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
6.0
peterkurt

Hi, if you are interested in my bid, please let me know if you want to change attached file or also something else. Also please let me know if you give me access to server (for example ftp) and which PHP5 version you Περισσότερα

$250 USD σε 0 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
6.1
AwaisChaudhry

Hi there! I have read what you exactly need, however I would like to ask you a few questions. I would call myself a master of what I do, I do work smart and do not rest until I get the job done. Please feel free to pin Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
6.2
pinakisen2014

Hi there, I have gone through your project requirements in details and I am looking forward to discuss about this project. We are an experienced and dynamic team of designers/ programmers, expertise in PHP,WordPress,HT Περισσότερα

$377 USD σε 5 μέρες
(144 Αξιολογήσεις)
6.1
tsebro

Hello, I can convert a code to work on the new system you have. I am professional Web Developer and co-owner of a web-development team with 17 years experience in PHP/SQL development, new functionality implementat Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
6.0
codingCafe

hi, This is Rahul , i am full stack web developer, i will complete this project ASAP with quality of work, i'll start project right away. Over the last 2.5 year I have developed the a wide range of websites using Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
4.7
kundanntl

Hi I have 7 years of experience with PHP I can completely convert this code to required version Thanks Kundan .......................

$250 USD σε 1 μέρα
(37 Αξιολογήσεις)
4.8