Ολοκληρωμένο

Convert HTML Site to Wordpress Theme and Add a Password Protect Area

Ανατέθηκε στον:

musabs

Hi there, Please show me the HTML site you want to be converted to WordPress. Let's talk over the chat to discuss further details Relevant Skills and Experience CSS, HTML, PHP, Website Design, WordPress Proposed Mile Περισσότερα

€23 EUR σε 1 μέρα
(72 Αξιολογήσεις)
5.0

20 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο €40 για αυτή τη δουλειά

WebXcellance

HTML website convert to wordpress Relevant Skills and Experience Respected Sir, We have 7+ year exp in php html and wordpress. We have expertise in content management system in wordpress. Proposed Milestones €30 E Περισσότερα

€77 EUR σε 2 μέρες
(102 Αξιολογήσεις)
6.2
webdesigner8

We have reviewed your [login to view URL] have 9+ year of experience. We working on Website customization/Mobile App Design Development (Android/iOS),SEO. [login to view URL]~elitemm5/[login to view URL] Relevant Skills a Περισσότερα

€55 EUR σε 1 μέρα
(25 Αξιολογήσεις)
5.7
HireSEOExperts

Hi, I am Wordpress expert developer, I can easily Convert HTML Site to Wordpress Theme with Password Protect. We are a trusted web design and development team offering creative and innovative services Relevant Skills Περισσότερα

€39 EUR σε 1 μέρα
(34 Αξιολογήσεις)
5.7
goalscoreplayer

i have rich experience for wordpress theme plugin development and customizing. i can complete your task successfully in a short time. Relevant Skills and Experience CSS, HTML, PHP, Website Design, WordPress Proposed Περισσότερα

€23 EUR σε 1 μέρα
(12 Αξιολογήσεις)
5.1
hardikdesire

Hello, This is my portfolio. [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] http://www.vasst. Περισσότερα

€34 EUR σε 1 μέρα
(22 Αξιολογήσεις)
4.5
softsolution1991

## We have done more then 1500+ website or app development work in last 5 years many projects done on freelancer ,we are best rated freelancer as per your requirements. Relevant Skills and Experience CSS, HTML, PHP, W Περισσότερα

€50 EUR σε 1 μέρα
(23 Αξιολογήσεις)
4.5
€12 EUR σε 1 μέρα
(20 Αξιολογήσεις)
4.3
lokeshroyal27

A proposal has not yet been provided

€200 EUR σε 10 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.8
TopWorkOnTime

Hello, I have understood your project stating that conversion from HTML Site to Wordpress Theme is needs to be developed and also adding a Password Protect Area in the website. The complementation of your project Περισσότερα

€28 EUR σε 1 μέρα
(18 Αξιολογήσεις)
3.6
€23 EUR σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
3.3
fahimagawebnet

Hello! Thanks for your valuable time to view our profile. We have 3+ years of experience in web programming . We assure 100% satisfaction to our clients. Web-e is an IT solution provider India. Over 3+ years of exper Περισσότερα

€24 EUR σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.5
TechreficTech

Hello, I can help you with this work want to discuss more in details. Relevant Skills and Experience CSS, HTML, PHP, Website Design, WordPress Proposed Milestones €29 EUR - .

€29 EUR σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
1.4
sarahmohammed87

let me convert the html site for you to wordpress can start with you immediately :) Relevant Skills and Experience wordpress Proposed Milestones €23 EUR - wordpress

€23 EUR σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
1.0
amusawir95

Hello, I have read your job description and understand the idea and concept of work which you are looking for we will convert your html to WordPress theme and Add a password protect the area. Relevant Skills and Exper Περισσότερα

€44 EUR σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
0.0
€23 EUR σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.0
wasimsyed1

Complete website design and development in Wordpress including logo design (if necessary). Relevant Skills and Experience Complete website design and development in Wordpress including logo design (if necessary). Pro Περισσότερα

€23 EUR σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
€23 EUR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
€23 EUR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
€23 EUR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0