Κλειστό

company logo

47 freelancers are bidding on average $1603 for this job

thelionstuidos

Dear Sir/Madam My name is Dil from The Lion Studios. I realize the importance of deadlines therefore I am proud to have a reputation of delivering on time and within the budget. You are welcome to have a look at my Περισσότερα

$3157 MXN σε 1 μέρα
(521 Αξιολογήσεις)
8.8
DigitalArcanum

Hello, Thank you for taking time to review our proposal. Having designed many logos before, we are sure, that it can be done with perfection. Sometimes it's best to give chance to youth. I am an award winner Graphi Περισσότερα

$1333 MXN σε 1 μέρα
(1263 Αξιολογήσεις)
8.6
crea8ivedesign

[login to view URL] Visit our Logo Portfolio Section, its would be your guidance.(Why we are best for your project) Payment Terms via freelancer Milestone and Release on completion reg Περισσότερα

$2210 MXN σε 3 μέρες
(2252 Αξιολογήσεις)
8.9
seabitmedia

Hi, Greetings from Seabit Media part of Seabit Technologies Pvt Ltd. Here you will find a wide range of logo samples to give you an idea of our team. All are unique work of us, no use of clip art and public mate Περισσότερα

$495 MXN σε 1 μέρα
(2452 Αξιολογήσεις)
8.3
narmadatech

Hello, Thanks for sharing information. How do you prefer your logo to be worded or written out? How would you like the typography to appear? Example: script, bold, light, hand drawn, custom lettering What Περισσότερα

$3468 MXN σε 5 μέρες
(229 Αξιολογήσεις)
8.1
AttariBros

I can deliver your work in less than 24 hours with professionalism. I have an Experience of many years in Graphic Designing And i am also an illustrator expert Sir kindly Give me a chance. My work is very profess Περισσότερα

$705 MXN σε 0 μέρες
(3179 Αξιολογήσεις)
8.5
esigners

Hi, Hope you are doing well. I have gone through your logo design project and as per your requirement the Bid includes 5 design for the logo to choose from and also multiple revision until you are satisfied. The Περισσότερα

$450 MXN σε 2 μέρες
(361 Αξιολογήσεις)
7.8
sdinfoways

Hi, -Will deliver fully vector logo for your company. -Will provide few options to choose from them. -Design will be 100% vector, flexible to any size and fully compatible with printing. Kindly check the urls g Περισσότερα

$1111 MXN σε 0 μέρες
(447 Αξιολογήσεις)
7.7
Jerrylicius

Let's get it done ! Please read my reviews and check my excellent portfolio which you can see in my profile or at the link [login to view URL], just something to show you that I can do it. I can creat Περισσότερα

$2000 MXN σε 4 μέρες
(225 Αξιολογήσεις)
7.2
tanvirmrt

Hello sir, I HAVE DONE 1000+ LOGO DESIGN PROJECTS IN FREELANCER.com Just one request before you hire someone. Please just check my portfolio in below link once. [login to view URL] Sir, if you like Περισσότερα

$485 MXN σε 0 μέρες
(1167 Αξιολογήσεις)
7.3
dpbhatt02

Hello, Do you need simple design or mascot design?Color scheme?Any sample to show?Let's have a chat to discuss on it. Have a look at our logo designs - [login to view URL] We are the top ranked graphi Περισσότερα

$2800 MXN σε 0 μέρες
(314 Αξιολογήσεις)
7.3
transformindesi9

Thank you for reviewing proposal. Our Designers will certainly ensure you get the quality graphic work for the project. Review some of our past work on the following link: https://www.freelancer.com/u/transfor Περισσότερα

$3620 MXN σε 1 μέρα
(285 Αξιολογήσεις)
7.1
rostovniki

Hi there! My name is Miroslav. I am an experienced graphic designer from Belgrade and I specialize in logo design / brand identity design. Love simple and clever logo that leave a strong impression. Please do Περισσότερα

$2333 MXN σε 3 μέρες
(255 Αξιολογήσεις)
6.9
mastasoftware

Hi, Masta Software Welcomes you to spend few minutes from your valuable time to read the proposal. We have completed 400 projects in freelancer.com and your trust will help us in our business growth. We are a tea Περισσότερα

$495 MXN σε 1 μέρα
(711 Αξιολογήσεις)
7.0
PolestarDesigns

Multi-talented graphic designer is at your disposal. I have 5 years experience in graphic design. I am expert in designing logos and I will professionally design A+ quality logo for your company, in keeping with your r Περισσότερα

$510 MXN σε 1 μέρα
(326 Αξιολογήσεις)
7.0
BizzCreator

Hi, we have checked all details that you have mentioned in your proposal. WE HAVE MORE THAN 5 YEARS OF EXPERIENCE IN THIS FIELD. We have a creative team and I can assure to give you the best look as you [login to view URL] don't l Περισσότερα

$575 MXN σε 3 μέρες
(80 Αξιολογήσεις)
6.7
argha0007

HIRE ME!!! Sir, My name is Argha and I am a Logo Design contractor located in India.I have over 10 years of experience in logo design. I would love to have the opportunity with you about your posting. I have s Περισσότερα

$2333 MXN σε 1 μέρα
(324 Αξιολογήσεις)
6.7
dungnguyen2607

Hello. I'm ready to start your project now. Thank you very much .

$4166 MXN σε 3 μέρες
(107 Αξιολογήσεις)
6.6
viralrparikh9414

Namaste, == Greetings from a TEAM ranked in TOP 1000 out of 20 million users with an overall rating of 4.9/5 == I would like to take complete responsibility to DESIGN SUPER-AWESOME BUSINESS LOGO for you. You c Περισσότερα

$525 MXN σε 2 μέρες
(232 Αξιολογήσεις)
6.7
BitLabs

Hello, I have gone through your outsourced requirements "company logo" and have analyzed that I have right skills (Corporate Identity, Graphic Design, Logo Design, PHP, T-Shirts) to execute your esteemed project. Περισσότερα

$1594 MXN σε 365 μέρες
(114 Αξιολογήσεις)
6.7