Κλειστό

College Management System

Modules to be implement:-

1) Live video streaming(using IBM ustream, no need to make own player just to embed their streaming services into our platform).

2)Teacher ,student,admin login and registration.(admin will have rights of read,update,delete. students should be able to register themselves and teacher's credentials will be created by admin)

3) Assignment module.(teacher will have the rights of create,update(entering the marks),delete and publish assignment to the student as per their branch,[login to view URL] student submit assignment he shouldn't be able to update it [login to view URL] of assignment to the student like, checked -unchecked).

4)Timetable module.(Teacher will create timetable and students will get notification according their branch and semester).

5)result management.(after the exam(not in our module) teacher will upload the results and students will be able to get with respect to their name.)

Ικανότητες: HTML, MySQL, PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: college management system brochure, college management system in php, admission module in college management system, college management system in php download, college management system wikipedia, college management system in java, college management system abstract, college management system logo, college management system open source, college management system java, free php code online college library management system, college management system modules implemented java source, college management system project modules php, courier management system modules, hospital management system modules, online college management system modules, online restaurant management system modules, hospital management system modules desktop based, hospital management system modules php mysql, hospital management system modules sql

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Airoli,Navi Mumbai, India

Ταυτότητα Εργασίας: #19254465

8 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹3919 για αυτή τη δουλειά

flance9

Hi there, Thank you for sharing your requirement. Hope you are doing good and having a nice day. We are a team of technocrats having 8+ years of experience in Web and Mobile design plus development and primarily Περισσότερα

₹1300 INR σε 1 μέρα
(21 Αξιολογήσεις)
6.5
vishalpardhi27

Hi mate, I’d be glad to assist for College Management System development. I have read description carefully understand requirement and planned to proceed with your requirement. I have 6+ years experience with web dev Περισσότερα

₹15000 INR σε 2 μέρες
(68 Αξιολογήσεις)
6.0
fastwebsoft

Hello Sir, I have great knowledge in core,cordignetor and Laravel. More than 6+ year experience.. I have read your requirement carefully. you need a school management system right.?? I can do this job easily Περισσότερα

₹1300 INR σε 1 μέρα
(22 Αξιολογήσεις)
5.2
bdmpankaj

Hi, We are Codegente. We have gone through your requirements and we can do this task. We can assure you for a complete professional work in a given timeline. Please share the complete detail of your requirement. Περισσότερα

₹1300 INR σε 1 μέρα
(41 Αξιολογήσεις)
5.2
irisinformatics

Dear Hiring Manager, I had a look at your given job post and came to know that you are looking for a Website developer to build a unique college management system as per your requirement. I have 5 years of experie Περισσότερα

₹600 INR σε 1 μέρα
(24 Αξιολογήσεις)
4.2
datingwebma

We suggest this mobile friendly turnkey live video broadcasting site solution that can be used as a starting platform for your requirements and includes support for latest HTML5 WebRTC, HLS technologies: https://broad Περισσότερα

₹5000 INR σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.0
bharatsampanna

Dear client, i am having 4 years of Experience as a successful developer in Website and Mobile App Development, here is my portfolio [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

₹5555 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
codejockeyus

Hello, We are having following School Management in PHP and .NET. Please have more details: [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

₹1300 INR σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0