Ακυρώθηκε

checkbox when edit & then save vars

***** No c/panel logins given don't ask.. Project for files only.. *****

Won't hire you if you can't abide by my project..Don't waste my time with wrong bids, READ.... I will only pay $10.00 milestone at end of completion. I will send you the codes needed, check in site also...You can CHECK & edit file then send them back, i will test..

Fix:

I need to when i click the edit checkbox i added for it to un-disable input to allow the character value input to be edited and then saved in DB.. My sample edit ceckbox needs the id & name corrected, now its a sample...

Ικανότητες: HTML, PHP

Περισσότερα: possible edit save document sql server, flex load xml edit save, flash text edit save create, on checkbox checked jquery, javascript checkbox onclick, how to get unchecked checkbox value in javascript, javascript if checkbox checked then uncheck, checkbox onchange, javascript remove checked from checkbox, checkbox script, checkbox value on, php, html, edit save xml file flash, need someone edit podcast, ajax edit mysql edit save mysql, edit save text file flash aplication, web page edit save xml files, credit card check needed webcam site, flex edit save xml file

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 165 αξιολογήσεις ) Elsa, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #17367825

11 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $16 για αυτή τη δουλειά

$15 USD σε 1 μέρα
(28 Αξιολογήσεις)
4.1
ZulqarnainAwan89

Hi! I am php certified freelancer. This project can be done with some custom code using jquery. It will take almost hours. I am able to do this project. Looking forward to your reply. Best Regards, Haider

$25 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
4.3
seamantopcoder

Hi sir. ONLY 10 minutes for your project. I have so many experiences with PHP, HTML and i can do it soon. I think you have an not good opinion about freelancers and i will change your mind with my best. Thanks and wish Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(6 Αξιολογήσεις)
3.4
midas0925

I'm a yang female web developer. But i have lots of experiences. You will not waste time if you believe me...

$25 USD σε 1 μέρα
(4 Αξιολογήσεις)
2.2
sfeuh

hi, just contact me, i will help you. thanks

$10 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.6
nandans17

Hello, This is a simple task and i can do that for you. I am ready to work according to your terms and conditions. Can you provide the files for making changes? I have 5+ year IT experience.....4+ year Web deve Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$10 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
$15 USD σε 2 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
johntxjt

Hello, I would like to help you with your problem, I just need you to send me the code and the backup, or empty tables, of your database. I also need an explanation of the current operation of your website to understan Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
AhmedMando1

i can do it sir i can make all you need by clicking check box if you want just chat with me . ========

$15 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.3