Κλειστό

Chabot – Dialogflow

Functions to be incorporated:

•Order Status (Hold, processing, dispatched-tracking details)

•Product Enquiry (Availability, Cost, Delivery Time, Lead Time, category (SKU and search terms), URL)

•Customer Care Information (info category, person’s name & contact details)

•Refunds (Process, reasons, step wise info)

•Returns (Reasons, condition of the product, terms, approval, warehouse address)

•Auto escalation/Tickets for unaddressed queries

Connections:

•DB Access PostgreSQL, MySQL

•E-platforms integrations – Facebook, website, WhatsApp)

Ικανότητες: Προγραμματισμός Βάσης Δεδομένων, MySQL, PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού, SQL

Περισσότερα: photofunia functions, database bus tickets prices, premade tickets, dialogflow backend, dialogflow tutorial, dialog flow architecture, dialogflow ui, how dialogflow works, angular dialogflow, dialogflow help, dialogflow api, php sell tickets, sell tickets via web php script, excel automation step step, step step squid setup, sell tickets online, webassist step step, list ajax functions, openvpn windows server step step, msaccess search text returns

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 4 αξιολογήσεις ) Mumbai, India

Ταυτότητα Εργασίας: #17552232

8 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $478 για αυτή τη δουλειά

MaryumAkhter1

I gone through your requirements. I have done similar project like you. THE PRICE IS ESTIMATED AFTER SEE THE WORK IT IS NEGOTIABLE With 7 years of experience, We are pursuing projects on technologies including Andro Περισσότερα

$467 USD σε 10 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.5
ashishcompwiz

Sir, I am a expert in PHP, Wordpress, HTML, .NET, JAVA, Android & iOS, with 3+ years in mobile application development field and also almost 5+ years in website designing field. I have read your job posting regarding d Περισσότερα

$428 USD σε 10 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
4.0
WIFTCAP

Hi !! Nice to E-meet you We have a team of experienced python, django developers. We have developed a sophisticated trading platform ([login to view URL]) using python, django, postgresql. Our python/django de Περισσότερα

$400 USD σε 10 μέρες
(9 Αξιολογήσεις)
3.7
athminteam

Hello, We are a Team of Freelancer Developers having 8 years of experience in Java, Python, Angular, Website Design, Graphic Design, MYSQL, HTML, CSS, javascript, Web Development and much more. Kindly connect to dis Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
2.9
contactsorabh

Hi There, I have gone through your job. I can provide you all the required features and functionality as per your need like Order status, Product inquiry, Customer care info, Refund, Return etc. You can check my Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
3.2
nvbhuvi

HELLO, WE CAN DO THIS WORK , WE WILL PROVIDE YOU BEST QUALITY WORK ACCORDING TO YOUR NEED , PING ME BACK SO WE CAN DISCUSS , THANKS

$600 USD σε 5 μέρες
(1 Κριτική)
1.4
nehameshram13

Hello Client, I have read your requirement about - Chabot – Dialogflow and I am sure I can complete it as per the given description. I do have skills like , PHP, Software Architecture, SQL which you are lookin Περισσότερα

$404 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
webapollo

Hi, I have more than 10 years experience in it field. I have creative,expert and experienced developer who can be of precise and immediate assistance to you for the website development. I give you my website link Περισσότερα

$411 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0