Σε Εξέλιξη

Cancer classification using Transfer learning - open to bidding

I need PCA thing to be implemented with LBP, SCH and HOG features with high accuracy. Also please feel free to add more features if you feel like.

Ικανότητες: Μηχανολογία, Απεικόνιση, Matlab and Mathematica, PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Περισσότερα: free php learning, php, engineering, css, javascript, imaging

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 3 αξιολογήσεις ) San Antonio, India

Ταυτότητα Εργασίας: #10787766

9 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $168 για αυτή τη δουλειά

DanielVizcaya91

Hi there. I would be glad to help you out with this project. I am a professional programmer, with experience performing data mining analysis over datasets. I can guarantee an excellent job and deliver as soon as possib Περισσότερα

$199 USD σε 3 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
6.0
aminariaz

sir i can help u with this project i have done masters in computer engg with specilization in image processing and pattern recognition this is a dummy bid i can give u an exact estimate after we discuss the project hop Περισσότερα

$111 USD σε 3 μέρες
(103 Αξιολογήσεις)
6.1
mumukati

Dear employer, Till now we have been working with government agencies and were doing local projects but to increase our exposure we have started working internationally. We are a team of 4 researchers who are highl Περισσότερα

$150 USD σε 6 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
5.2
leon0209

Dear Client, I hold master degree in digital image processing. I have been using matlab for more than 10 years in this field. I have knowledge about HOG, LBP and other feature extraction algorithm in image processin Περισσότερα

$222 USD σε 5 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
5.4
sumbali

I have completed my MS in Electrical Engineering and working in the field of designing for last 3 years. My projects have won more then 10 national level competitions. Area of Expertise -Discrete Time Signal Processing Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(23 Αξιολογήσεις)
5.4
tryanaditya

I really intrested in computational science. I am master in computer engineer. I finish my BS and MS for 4.5 years which may require 6 years to finish at my country. I have strong mathematical background. I have ever g Περισσότερα

$160 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
dodovoscek

Hi, my name is Domino, first of all, dont choose me :) I just want to ask you for your files for this project, so I can practise some machine learning (currently studying this staff). If you are not willing to, d Περισσότερα

$30 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rezakhani

I have worked in computer vision and classification areas for healthcare and can do the project in python or matlab.

$194 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
madhaneps

I am profusely thank you for giving me an opportunity to bid the value for your Project requirements and I am greatly appreciate the valuable time you spending for reading this proposal. I am able to get a lot of insi Περισσότερα

$200 USD σε 5 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0