Κλειστό

Build wholesale magento site

1. Full Magento 2 installation to be setup on Amazon Web Services. I will buy the Amazon Web Services myself but I need the freelancer team to set it up on AWS.

2. The site will be a marketplace. There will be seller’s portal with access to a number of suppliers. The seller’s account will only show the individual seller’s products and the seller can add products, change photos and prices. But some activities need permission from admin to be published.

3. Implement a theme that goes with the idea that we have. If need be, I can buy a theme online.

3. Develop a module that will enable different product prices based on the number of product orders. If a customer is buying 1 item, price is 100USD. If buying 10 items, price for one is 95USd. Since customers will be buying in wholesale, we will define product items in cases. 1 case could mean 12pcs or could be 8 items depending on the type of product.

Ικανότητες: Υπηρεσίες Ιστού Amazon, HTML, Magento, PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: build file share site, build auto surfing site, build wine web site, build social networking site google app engine, cre loaded orders showing admin orders, adding flash magento site, oscommerce site show orders admin section, hours build magento site, magento advanced administrator roles permission restriction site, orders showing admin magento, magento orders missing admin, orders show admin magento, wholesale magento site, build buy sell site magento, transfer orders magento site site, magento orders showing admin properly, build magento site, Build a magento site

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 41 αξιολογήσεις ) Dubai, United Arab Emirates

Ταυτότητα Εργασίας: #17779943

68 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $1157 για αυτή τη δουλειά

winmaclin

Hi Adiam G, After reviewing your job description, We're experts in Magento development. So, we can surely help you develop your desired Magento 2 website for your wholesale business as per your needs with all your r Περισσότερα

$2000 USD σε 30 μέρες
(899 Αξιολογήσεις)
9.3
nyquistlab11

Sir, Checked : ... The site will be a marketplace. There will be seller’s portal with access to a number of suppliers. The seller’s account will only show the individual seller’s products and the seller can add pr Περισσότερα

$1500 USD σε 30 μέρες
(493 Αξιολογήσεις)
8.6
thetechie13

Hi there, I read your job description and ready to build your multivendor marketplace whole sale website with variable on prices as you mentioned . >>All plugins ,extensions and them will provided by you ? >>Do Περισσότερα

$1666 USD σε 20 μέρες
(506 Αξιολογήσεις)
9.1
aistechnolabs

Greetings!! I am very thankful for this opportunity. It’s really exciting that we have similar kind of expertise and work experience. Refer our experience with Magento: [login to view URL] https://fabeli Περισσότερα

$2355 USD σε 20 μέρες
(83 Αξιολογήσεις)
9.0
SRajpurohit

Hello, We can develop the website using Magento as per the requirement brief that you have mentioned. We are Magento experts we have developed 50+ projects using Magento. Please review my Magento work: - http:/ Περισσότερα

$1200 USD σε 20 μέρες
(295 Αξιολογήσεις)
8.8
sapotacorp

Dear adiamghirmai! I am professional web developer have a look at my profile having nice ratings and reviews. Our Magento's projects: [login to view URL] Our latest United Arab Emirates's projects: h Περισσότερα

$1207 USD σε 30 μέρες
(1038 Αξιολογήσεις)
8.7
emizentech

Magneto 2 Certified Developer. [login to view URL] With the Magneto2 I completed a lot of projects where I customized the Theme, Developed Themes from Scratch, Extension Devel Περισσότερα

$1500 USD σε 30 μέρες
(654 Αξιολογήσεις)
8.3
r4rony

Magento Expert here !! Hello, SIMILAR WORK DONE: • [login to view URL] • [login to view URL] • [login to view URL] (Magento) • [login to view URL] (Magento) • [login to view URL] Περισσότερα

$2300 USD σε 40 μέρες
(194 Αξιολογήσεις)
8.5
BVMSolution

Hello, Hope you are doing well. After carefully reviewing the requirements of the job description, I feel that we are very much suitable for the job. We can start working now . please give a chance to work f Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(316 Αξιολογήσεις)
8.3
ymswebsolutions

Hi, We are experts in Magento 2 and expertise in building multi vendor e-commerce websites in magento. We can show you some best functional multi vendor e-commerce themes of magento. You can check and then purchase Περισσότερα

$1400 USD σε 25 μέρες
(343 Αξιολογήσεις)
8.6
vamir

Hello Sir/Mam, I have Review your job description and understood that you require an web developer for create a wholesale magento site. I have more than 6+years experience in WordPress, Woocomerce, Shopify, Jooml Περισσότερα

$1500 USD σε 20 μέρες
(583 Αξιολογήσεις)
7.9
magentoguys

Hi I am a "Magento 2 developer". And fully Expert In Magento 2 Customization, integration, Upgrade,Design and Developing e-commerce website. I have worked on Magento 2 sites : [login to view URL] ( from scrat Περισσότερα

$1000 USD σε 17 μέρες
(277 Αξιολογήσεις)
7.9
surabhirathi21

Based at New Delhi, India we’re a Private Limited company with core expertise on Magento. You may review our portfolio as well as reviews and rating on this platform to know our capability and credibility. I’ve Περισσότερα

$1500 USD σε 30 μέρες
(286 Αξιολογήσεις)
8.1
OutsourceMan

Hello, Thank you so much for posting your requirement. We are ready to help you with your project. Let discuss little more. We are ready to start the work now. Rest be assured you we will offer you the best. Looking fo Περισσότερα

$833 USD σε 10 μέρες
(302 Αξιολογήσεις)
8.0
AleenaIlyas

Hi there, I have read the details I am experienced with Amazon Web Services, HTML, Magento, PHP, Website Design. I can help you with this job, Please come to chat so we can discuss this job.

$1250 USD σε 20 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
7.3
hardikmemagara

Hello, I will complete your every requirement as per your need that you have mentioned in your job details. We are group of magento experts. Will support after the work done as well. so please Come to the discussio Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(538 Αξιολογήσεις)
7.8
extreamcode

HI There, I can assist you with magento whole sale website. I am very passionate about quality of my work, You will be pleased working with me. Let's have a quick chat to discuss it further. You can check my sampl Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(96 Αξιολογήσεις)
7.7
vipinmaru1990

Thanks for the short brief for an understanding of your requirement. And of course, we can create a module further buying 10 items. But I'd need you to clarify on the same so that I can build the custom module accordin Περισσότερα

$1666 USD σε 20 μέρες
(107 Αξιολογήσεις)
7.2
magento2expert

Hello, I Am Magento Professional developer and will help you with your task In Magento integration,magento speed optimise,Customization, 3rd party,ERP,JSON Extension integration,Module customize,Magento Maintenanc Περισσότερα

$1096 USD σε 12 μέρες
(127 Αξιολογήσεις)
7.3
contriverz

Hi there, Hope you doing great !!! I have gone through your requirements to "Build wholesale magento site" with given 4 points checked out well and its should be performed out accordingly with topmost skills. Περισσότερα

$1250 USD σε 20 μέρες
(94 Αξιολογήσεις)
7.3