Ακυρώθηκε

Build a Website - Gamble / Casino -- 2

15 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $626 για αυτή τη δουλειά

ymswebsolutions

yes. I know everything.

$833 USD σε 12 μέρες
(347 Αξιολογήσεις)
8.6
AleenaIlyas

Hello, I have read what you exactly need, however I would like to ask you a few questions. I do work smart and do not rest until I get the job done. Please feel free to ping me anytime so we can have a detailed discuss Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(22 Αξιολογήσεις)
7.0
divyadhakecha1

i can done in 5 day , with good quality and 100% Satisfaction , i have 7 year Exp. in Design Skills....* I hope u hire me! Thanks

$300 USD σε 5 μέρες
(600 Αξιολογήσεις)
7.1
prashushinde9

Hello, We have accomplished 90% of the project which is similar of your requirement. All we need 10% customization as per your requirement set and specifications. I want to discuss in personal chat in order to explore Περισσότερα

$773 USD σε 20 μέρες
(69 Αξιολογήσεις)
7.3
GenuineSoft

Hello there? I know about the Sports Betting and I have checked attached pdf file than now make sure will do this job for you. Can we discuss now? Look forward your response! "Thanks"

$750 USD σε 25 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
7.1
aryamaity

Hello, We have vast knowledge on wordpress, PHP, MYSQL Database, WordPress, Opencart, Magento, Drupal, Codeignitor, Cake PHP, Laravel, HTML, CSS, JavaScript, Ajax Development etc. Please go through some of ou Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(105 Αξιολογήσεις)
7.1
einnovention

Hi! While reading your project description, It’s proud to say that I can demonstrate my professionalism on the highest level. I am ready to assist you day and night, 24/7. Your queries/questions will be answered promp Περισσότερα

$421 USD σε 10 μέρες
(110 Αξιολογήσεις)
6.3
OneStopTech

We are 5 star holder company. we have already completed more than 400 project. Our main objective is to provide: client satisfaction which we know can be achieved through excellence in quality and service. Knowing the Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(49 Αξιολογήσεις)
5.5
phonedroidapps

Greetings, WE WILL DO THIS WORK AS PER YOUR REQUIREMENT AND EXPECTATIONS. With the experience of over 1600+ web development projects including ANDROID , iOS , WEBSITES , WEB APPLICATIONS AND SOFTWARES we are the fa Περισσότερα

$515 USD σε 10 μέρες
(4 Αξιολογήσεις)
6.2
sikanderali91

Hello, I can help you in this project.I am a sports follower. You want something like bet365 ? I hope you would like my portfolio. Hope to see you soon. Thanks

$555 USD σε 10 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
4.9
priteshplm

At PLM InfoTech Industry we are aware that creating client-oriented website takes a mixture of technical excellence and clear communication. We know that every client is unique and we strive to deliver an individual, Περισσότερα

$500 USD σε 15 μέρες
(30 Αξιολογήσεις)
4.7
santosh019020

I have read your project description, I need some more clarification. We are a group of developer, so we are available almost all time. We are experienced in PHP, jQuery, angular and HTML 5. Our main specializatio Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
3.1
KSVWebster

SALUTATIONS How are you? I hope you are doing well and the season is going great for you and your business. I and my team have gone through your requirements for this project. And one thing I can assure you that t Περισσότερα

$750 USD σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.4
$666 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
MJamilAhmed

Hi there, I am senior web developer having professional experience of 6+ years in this field. I am expert in PHP, WordPress, Code Ignitor, Kohana, JavaScript, HTML5, Bootstrap. I will develop a great website with Περισσότερα

$1111 USD σε 45 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0