Ακυρώθηκε

Build a Website

6 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο ₹26481 για αυτή τη δουλειά

pratikshapkl

Hi I am Pratiksha and I am blessed with the opportunity to create a multitude of projects, in a variety of styles for a range of clients across the world. With all this diversity, I remain committed to providing award Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(102 Αξιολογήσεις)
6.2
dbinutu

Hello , I have 7+ years web development experience and a bachelor of science degree in Information Technology. I have looked at the website ([login to view URL]) and I can definitely provide you with an exact repl Περισσότερα

₹20000 INR σε 6 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.3
chrisfairman

Hi there! I'm a UK based developer and SEO expert with 7 years experience building and maintaining complex web applications and websites. I've built applications for large companies aswell as small. I have the followin Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
1.0
₹27777 INR σε 10 μέρες
(1 Κριτική)
0.4
₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
nbyerlee13

Offshore software application development company, Experts from India having range of Skills available in our In-house staff: Dedicated: Android Developer, Website Developer, E-commerce developer, PHP Developers, ASP.N Περισσότερα

₹27777 INR σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0