Κλειστό

build a website

build website

Ικανότητες: PHP

Περισσότερα: drupal easy website build, alibaba website build, handicapping website build service design, joomla commerce website build, full website build, copy exitsing website build site, drag drop website build bracelet, teacher rating website build, bid website build, common questions freelance website build, website build bid, poker website build

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Belize

Ταυτότητα Εργασίας: #11799680

39 freelancers are bidding on average $474 for this job

sanjay2004

Hello, Our understanding for the project is that you are looking for a website. We would like to know which kind of website you would like to have, a static(information) website, a information website with CMS or an Περισσότερα

$301 USD σε 0 μέρες
(590 Αξιολογήσεις)
9.6
seekdeveloper

Hi, I have read your post and understood your requirement. I have great experience working on /PHP/MySQL/HTML5/jQuery/Laravel/Wordpress/Magento/Joomla/Drupal/AngularJS/node.js/CSS3/Java/Python/Django/Javascript/i Περισσότερα

$1030 USD σε 10 μέρες
(93 Αξιολογήσεις)
8.5
gkws

Dear Hiring Manager, Greetings from GKWS !! I wish your day is going well and all is good with you. I would like to discuss the project in details before confirming the bid. Here lies some of our Good Quality wo Περισσότερα

$600 USD σε 15 μέρες
(113 Αξιολογήσεις)
7.3
contact2phpsl

Greetings You are looking to create a [login to view URL] interact with me to discuss that what kind of features and functionalities you want to have in your [login to view URL] have a lot of experience in web development and custom Περισσότερα

$300 USD σε 4 μέρες
(521 Αξιολογήσεις)
7.5
extreamcode

Hi, I can assist you with this project. Here is a sampling of the few of my work contained at my portfolio: [login to view URL] Please reply back so we can discuss. Regards, DT

$555 USD σε 10 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
7.3
Malitechnolab

Hello, Thanks for taking time to read my bid. I’ve reviewed your project requirement brief to build a website and feel confident to deliver you quality work as I have ample of experience in similar project work. Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(31 Αξιολογήσεις)
6.7
aarvtech

Hello there, Greetings!! I am very much confident to do this job as I have more than 5+ years of strong experience in Web development and designing. Skills: PHP, HTML, CSS, Mysql, jquery, javascript, HTML5/C Περισσότερα

$515 USD σε 10 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
6.7
SevenStarInfo

Hello ! We want to discuss about your project as we have experience in it. What Differentiates us from the other freelancers : # Experience of more than 5 years in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major Περισσότερα

$1000 USD σε 10 μέρες
(52 Αξιολογήσεις)
6.8
imranphp

Hi, I have years experience in PHP and web development. Some Work: [login to view URL] You can check my profile having 256 positive reviews and 95% completion rate: https://www.freelancer.com/u/imranphp.html Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(120 Αξιολογήσεις)
6.2
kulization

Hi, I'm a Senior web developer with 5+ years of experience. My main preferences are PHP language and (Codeigniter, Yii) framework with a focus on Responsive Web Design. Right now I am a full-time freelancer who loves Περισσότερα

$250 USD σε 14 μέρες
(90 Αξιολογήσεις)
6.5
dghq123

Hi there.. I have read your project details completely and willing to do it for you... Check my recent reviews for our quality work on on time delivery :) We have experts resources of Full Stack WEB developers (Custo Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
5.8
jagjeetkmr90

Hi I need to discuss regarding the requirements . As i can provide you fully customized and responsive wordpress website where you can easily update the content and manipulate the functionality. As i will provide y Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
5.7
$555 USD σε 10 μέρες
(92 Αξιολογήσεις)
5.8
Artimization

Greetings, I read your description to "Design & build a professional website", we would like to assist you in this project and provide your desire results. Our ratings and proficiency is 5/5 and No negative or unsatis Περισσότερα

$700 USD σε 20 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.8
RaybirdDesigns

Bid is a placeholder. Please message so we can discuss the scope and requirements of this project, as there is not enough information to be able to provide an accurate quote and time frame. Thank you, Daniel Lar Περισσότερα

$500 USD σε 10 μέρες
(48 Αξιολογήσεις)
5.5
amitarai

Hello My name is Pranav I have checked the details shared by you Please consider my bid and we can discuss more so that I can assist you in better way about the project My Portfolio https://www.freelancer.com/u Περισσότερα

$250 USD σε 10 μέρες
(65 Αξιολογήσεις)
5.7
hiramalik321

Hello please share more details of your project with me. regards

$250 USD σε 4 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
5.3
RubyOnRail

Hi,I have gone through your project description. I could be confident if we can proceed towards more discussion. I am an individual developer and you will be working directly with me if we proceed work on this project Περισσότερα

$833 USD σε 15 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
5.5
WorldOfSolutions

Hi there, Myself Sohail , We are professional Software Engineer team with 5 years experience in making Websites Designs and development, Mobile App Development and Software's development field. Thanks

$388 USD σε 10 μέρες
(36 Αξιολογήσεις)
5.1
ftechnologies

Hi ! Kindly share the little more details so we may exactly show you our similar kind of sites we worked on and I encourage you to review our feedback with the profile page here on freelancer & check below mentioned si Περισσότερα

$493 USD σε 10 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
4.5