Κλειστό

Build web app in PHP

Hi, I want simple web app for selling and buying please only bid expert PHP developer must check attached document before bid and do not ask for change price after bid must mention first in your proposal "ready php" if you read project details and you are not bot thank you

Ικανότητες: HTML, Javascript, MySQL, PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: php web application projects, php web development tutorial, php mysql web application tutorial, php web application tutorial pdf, php web application development examples, what is web application in php, sample php application with mysql, php web application tutorial, build web video chat php, php web app printing pdf, build web base app data entry form, build bracelet web app, build iphone app php, build myspace app bot, php web app update, converting app web app php, web app capture signature php java, installer php web app, iphone php mysql web app, java build web app iphone

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 22 αξιολογήσεις ) KARACHI, Pakistan

Ταυτότητα Εργασίας: #17971300

21 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $101 για αυτή τη δουλειά

ludwig333

Hello How are you? I am very interested in your project. I have read your description very carefully. I can do your job in time. I would like to talk with you in detail about your project. Kind Περισσότερα

$55 USD σε 3 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
5.9
yuriyes43

ready php Hello. Your job really attracts me so I just checked your file carefully. As you can see my profile, I am a trustworthy developer who has been working as full stack developer for 6 years. Once you hire me, Περισσότερα

$100 USD σε 7 μέρες
(26 Αξιολογήσεις)
4.9
jeevanjain

*********"ready php****** Hello, I have read your attachment doc file for your website I understood that you want multivendore website , Please check my php work link :- [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

$555 USD σε 10 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
5.1
xinglong717

Hi, nice to meet you. I have read your description. I would like to have conversation with chat to get more about your project. Thanks.

$100 USD σε 10 μέρες
(34 Αξιολογήσεις)
4.9
fastwebsoft

Hello, I can develop cross-browser, W3C compliant good quality professional websites. I have gone through your requirement and have done this kind of work in the past. There is lots to do. I can make project Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(15 Αξιολογήσεις)
4.7
olasheni

I am an excellent web and software developer with over 7+ years experience. I want to use this skills to provide you good works. Please provide more information on your project and get it done. Thanks.

$100 USD σε 10 μέρες
(29 Αξιολογήσεις)
4.5
webdroid

Hi , We are a senior PHP developers office based team , We have worked 100+ projects web application using custom PHP, So kindly share the complete details over here . We would like to ask some question about you Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.3
$133 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
4.2
rrgamit

"ready php" Hello, Hope you are going well, I gone through your project requirement and as per my understanding you are looking for an web app for selling and buying.I am very much comfortable to make your web ap Περισσότερα

$66 USD σε 10 μέρες
(41 Αξιολογήσεις)
4.3
Jinxuetian

"ready php" Dear Hiring Manager, Thank you for reviewing my proposal.I am a web developer and designer having 8 years of experience who can definitely complete this project as per your [login to view URL] schedule Περισσότερα

$61 USD σε 10 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
3.7
JosephAngelic

"ready php" Hi, I have full experience and expertise knowledge about php project. I have developed car shop management system using codeigniter framework and have delivered Drag-Drop style Wix project, wordpress. if Περισσότερα

$55 USD σε 2 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.6
nadeemgorsi

"ready php" Hi, I'm proficient at PHP mysql (using php myadmin mostly) , JS, JSON, AJAX, little fetch api and etc. I just looked the document will go through it if you will ping. I'm willing to do your project and l Περισσότερα

$100 USD σε 20 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
2.6
JamesMaysApp

ready php I am a PHP developer My FIrst goal will always be to meet your needs and deadline. When working on a new project, I like to speak with the client, so that I can have a clear understanding of his/her needs Περισσότερα

$77 USD σε 10 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
2.3
supriyasaini890

Hello, I can develop cross-browser, W3C compliant good quality professional websites. I have gone through your requirement and have done this kind of work in the past. There is lots to do. I can make project Περισσότερα

$20 USD σε 2 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
1.7
aresak

ready php - Hello, I'm a php/java developer and I can help you with this project. I got a few apps done after my back and much more websites with over 7 years of experiences with web. Only question about your app i Περισσότερα

$94 USD σε 3 μέρες
(1 Κριτική)
1.2
letsstartcoding

I checked [login to view URL] file Ready to work start now ........................................................................................................................

$100 USD σε 2 μέρες
(1 Κριτική)
1.4
darshansompura00

Hey there! , Greetings! from SR Communication We have read and understood your description . We are confident about the work , we would like to clarify set of queries from your end to move ahead . Here are some of Περισσότερα

$60 USD σε 3 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
abdjber

Dear Client, Hope you will be enjoying a good health. After thoroughly reading your project brief, we hereby offer you our high quality professional services. ABOUT US: We are a team of highly qualified, ex Περισσότερα

$50 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
SJEagles92

Hello, I am an expert web developer with vast expertise in PHP, HTML, C# and ASP.NET. I can build you a website coded on PHP in low budget and timely fashion. Thanks

$61 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
jsphp

Hello! I feel your job is an interesting one, so I would like to offer you my services. I have more than 8 years of experience in web-development. I have studied your problem carefully and I am ready to start working Περισσότερα

$61 USD σε 10 μέρες
(0 Αξιολογήσεις)
0.0