Κλειστό

Build a Software

40 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $2488 για αυτή τη δουλειά

Webwingtechology

Hello, As you have mentioned that you want to build the software similar to Business in Box, we get the idea from your reference but it would be great if you come forward for detail discussion. Kindly take a look Περισσότερα

$4444 USD σε 50 μέρες
(167 Αξιολογήσεις)
8.9
r4rony

__ AWAITING YOUR RESPONSE __ Hello, I have checked your requirement, We will design and develop A web based platform similar to " Business in a Box" as per your vision. I am confident to deliver you desired work Περισσότερα

$2650 USD σε 40 μέρες
(177 Αξιολογήσεις)
8.5
point2solutions

Dear Client , Hope you are doing fabulous there !! Just a small introduction, I'm Pitu, ISO certified firm across to you,We are an India based company with an 8-year history of developing mobile apps and website Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
8.1
mingah429

Build a Software Hello, I read your description and got what to do. I am looking forward to discussing more for your project. I am ready now, please message me to start your project. I have 7+ years of experi Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(20 Αξιολογήσεις)
7.8
$2500 USD σε 30 μέρες
(49 Αξιολογήσεις)
7.9
njain0131

EXPERIENCED IN DESIGNING AND DEVELOPMENT OF SOFTWARE !! NEED TO DISCUSS THE PROJECT REQUIREMENT IN DETAIL !! DO INBOX US Hello, We are professional full-stack developers skilled in designing and development of the Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(108 Αξιολογήσεις)
7.5
contriverz

Hi there , Hope you doing great !!! Your given requirements review out very well and its should be performed out accordingly with topmost skills. My $kype contriverz1988 I am a full stack developer and havi Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(92 Αξιολογήσεις)
7.5
$2500 USD σε 30 μέρες
(139 Αξιολογήσεις)
7.5
mmadi

Hello Clairese, Greetings for the day!! I have gone through your project Build a Software We have reviewed your requirements and we will be happy to start with you soon. I do have similar experience doing somet Περισσότερα

$1800 USD σε 36 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
7.0
harishparas

Hi As per your project requirement, you need to develop a software similar to Business in a Box. For this project, it needs a software with the functionalities of Departments(financing, marketing, real estate, logi Περισσότερα

$3333 USD σε 30 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
6.7
goalscoreplayer

I will offer the best solution for your requirements. I will make it in your budget and in time.I will give my schedule and proposal via chatting.

$2500 USD σε 30 μέρες
(43 Αξιολογήσεις)
6.7
restinpc

Hello Sir! I'm ready to take part in this project if you ok with my bid. Please come on chat to discuss more about the project. I am really interested to work on this project. Kind Regards, Aleksandr.

$1990 USD σε 10 μέρες
(27 Αξιολογήσεις)
6.6
androidc

Hello, I have recently built this SOFTWARE SYSTEM [login to view URL] I can share login details on chat so you can check my work. I've 7 year experience in website design and development. extra Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(103 Αξιολογήσεις)
6.5
adampohp79

Hello, sir Your job is exciting me. Let me do this job for you now just to prove my expertise in this field. Hope I could awake you interest in me. I am always online, work hard and very sensitive to details. Thank Περισσότερα

$3333 USD σε 30 μέρες
(51 Αξιολογήσεις)
6.1
$2368 USD σε 30 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
6.2
WebnAppExperts

Hi there I have gone through your project description and i am ready to work with you . I have my 60+technical team who work well and have large experience of work. our expertise are.. Front End: HTML5, CSS3, Boo Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
6.1
winlancerinc

Hello There, I've gone through the initial job description to develop software similar to Business in a Box. I've a couple of points which we need to discuss in order to make sure we both are on the same page. C Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
5.8
$2500 USD σε 30 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
5.9
DarinX

Hi! Can I please ask you to provide more details for the project so I can suggest the best technology stack to develop a high quality solution for your business? The more information you can provide – the better. Ple Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(15 Αξιολογήσεις)
6.0
KGeorgy

Hi, Thanks for your job posting. I've read your project description carefully. As a senior software developer, I have rich experience in this kind of project. I am sure I can handle this project as you expected. If Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(45 Αξιολογήσεις)
5.9