Σε Εξέλιξη

Build a Mobile App Using Video Chat Functionality

Mobile App: Vibe and Sesh

The goal of the app is to allow people to video chat with random people who are in the same "mood" as them known in the app as a vibe. Users are instantly connected to other users who have selected the same vibe (Music, Business Talks, Life Talks, etc.)

A vibe is a category that the person wishes to connect with other users who selected the same category

During a vide chat, (a SESH), users can Add Friend if they are enjoying the conversation, or users can NEXT and get randomly connected to a new user

Celebrities and companies can sign up as Influencers. They must email the Admin proof.

Influencers can then charge users for seshs (at a fixed rate of $X/ 10, 20, 30 mins. set by influencer). The company will take a % of this fixed rate.

FOR ROUGH SKETCHES: (THIS DOES NOT INCLUDE ALL SCREENS)

[login to view URL]

Vibe and Sesh- is more description

Vibe and Sesh Chat- is a chat FAQ with another freelancer

Ικανότητες: Android, iPhone, Mobile App Development, PHP, Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Περισσότερα: how to create a video calling website, how to make video calling app in android studio, android video calling library, how to develop voip application for android, video chat app in android studio, video chat app development, android video call app source code, video calling code, php, android, website design, iphone, javascript, node.js, video broadcasting, paypal api, mobile app development, payment verification

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 12 αξιολογήσεις ) Washington, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #17561935

Ανατέθηκε στον:

xtreemsolution

Hello Greetings !! I have carefully examined your project description that you are looking for a mobile application with video chat functionality. The application will enable the user to add other user as a frien Περισσότερα

$8000 USD σε 90 μέρες
(141 Αξιολογήσεις)
8.5

121 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $7957 για αυτή τη δουλειά

contact2phpsl

Hi, ** Checking the Vibe and Sesh sketches, Docs in detail. It allows video chat with random people and connect to other users who have selected the same vibe Music, Blunt Talks, business, Grow, Friend. SIMIL Περισσότερα

$7647 USD σε 30 μέρες
(1047 Αξιολογήσεις)
9.3
HugeWave

Hi ***Let's built the successful project together*** https://www.freelancer.com/u/HugeWave.html This is my freelancer.com profile and please check my profile .. As you see , I have good experience in this Περισσότερα

$8823 USD σε 30 μέρες
(113 Αξιολογήσεις)
9.0
SRajpurohit

"Vibe and Sesh App" Hi there, We have developed an app with video call feature and can show you the demo at your convenient time. I have reviewed the attached documents and also reviewed the invision app mockup. an Περισσότερα

$7058 USD σε 30 μέρες
(280 Αξιολογήσεις)
9.0
Yknox

Hello, How are you? I am Gang Lee. I have been working in mobile app development for over 5 years If you have app idea, I can do that with my rich exps, perfect skills No worries, if you give me a chance or test, I c Περισσότερα

$8333 USD σε 30 μέρες
(837 Αξιολογήσεις)
9.2
technosystem

Already developed Video Chat app. Since 2013 i have been developing Blockchain, Decentralized Exchanges, Crypto Coins based on ERC20, Bitcoin Core, X11, IOTA, Dash, Minning Pools, Block Explorers, trading platforms, Wa Περισσότερα

$9664 USD σε 30 μέρες
(348 Αξιολογήσεις)
9.4
aistechnolabs

Greetings Thanks for the opportunity. I am Krishna from AIS Technolabs. We have Good experience on your all features requirement, please review our portfolio: Similar type: [login to view URL] Περισσότερα

$7200 USD σε 40 μέρες
(103 Αξιολογήσεις)
9.3
zhengnami13

Hi I have rich experience in video chatting app. I checked your description and wireframe. I can create your app perfectly. As you can see from my Freelancer profile, I enjoy working with clients that take good Περισσότερα

$8823 USD σε 30 μέρες
(241 Αξιολογήσεις)
9.0
tilalHusain

Hi there, I will develop android and ios apps for you. I have more than 10 years of development experience . Kindly share more details so we can proceed further and then I will be able to give you exact time estimate Περισσότερα

$9777 USD σε 90 μέρες
(66 Αξιολογήσεις)
8.8
KESHAVINFOTECH

Hi There, Thanks for your valuable time. :-) Please check below points : 1. Mobile App: Vibe and Sesh The goal of the app is to allow people to video chat with random people who are in the same "mood" as Περισσότερα

$8823 USD σε 30 μέρες
(887 Αξιολογήσεις)
9.0
monitrix

Hi, Checked the [login to view URL] and I can help you in building similar app with video and chatting features. I have used the video chatting features. Please have a loo Περισσότερα

$5294 USD σε 30 μέρες
(531 Αξιολογήσεις)
9.1
WhizPool

Hello, You might find me expensive, but in my opinion, I am not , its only because I think, app requires lots of work. It requires 1. WebRTC complete implementation. 2. Social Media integration 3. API serve Περισσότερα

$19444 USD σε 90 μέρες
(81 Αξιολογήσεις)
8.8
omsoftware

Dear Sir, I checked out the attached doc files & understood your full requirements. We can definitely work upon it. We are most top rated App Development company in Freelancer with having more than 125+ Full Sta Περισσότερα

$6000 USD σε 40 μέρες
(189 Αξιολογήσεις)
9.1
sphinxsolution

Hello, We are Sphinx Solutions, a rapidly growing software, mobile app development company. We create beautiful, innovative and productive websites, apps, web app for entrepreneurs & enterprises We have gone thro Περισσότερα

$5000 USD σε 30 μέρες
(90 Αξιολογήσεις)
8.5
netdevbiz

Hi For one of our existing project we have test this using ApiRtc and we get a success for that, could you please let me know do you want for android or ios or both. Please let me know your views to proceed further. Περισσότερα

$8235 USD σε 30 μέρες
(237 Αξιολογήσεις)
8.7
vasundhara19

Hello sir, Greetings of the Day !!!!! I have gone through your requirement and i am pretty sure about that i can give you better solution with best market price, i have done similar kind of project like your current Περισσότερα

$8823 USD σε 30 μέρες
(116 Αξιολογήσεις)
8.3
r4rony

Hi,There SIMILAR WORK SAMPLE:- • video chat: [login to view URL] [login to view URL] Περισσότερα

$5000 USD σε 55 μέρες
(203 Αξιολογήσεις)
8.5
wpoppo

Hi, Greetings For The Day! I have reviewed, the job description, the flow and here are couple of points that I wish to clarify:- 1) What VOIP system do you wish to integarte? 2) will it include group chat ? Ki Περισσότερα

$8235 USD σε 50 μέρες
(201 Αξιολογήσεις)
8.4
ymswebsolutions

Dear Sir, We have read your project's requirement and we can develop mobile app with video chat functionality. We have read all both attached documents Vibe and Sesh Chat .docx Vibe and [login to view URL] and we can develop Περισσότερα

$8000 USD σε 30 μέρες
(347 Αξιολογήσεις)
8.6
ifriends710

Hi I am a senior Web/Android and iOS app developer for 7+ years experiences. I've a great experiences in video chatting features. I am sure I can turn your app plan into reality with best quality. Please check my Περισσότερα

$8800 USD σε 30 μέρες
(144 Αξιολογήσεις)
8.4
ukroficer

Hello! My name is Yana. I am a manager of Webcapitan team. We are the group of web-developers. We've been successfully working on developing websites for more than 5 years. We have made a large number of great projects Περισσότερα

$11764 USD σε 30 μέρες
(245 Αξιολογήσεις)
8.4