Κλειστό

Build an ecommerce site

39 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $140 για αυτή τη δουλειά

ntiersolutions

Hi, I am eCommerce expert with several years of experience. Please check my profile. I will create a complete online store with all features and modern design. Please reply and share more details. Harsh

$500 USD σε 30 μέρες
(669 Αξιολογήσεις)
8.3
ambalaonline1

Hello Employer! We have read the project and understand that you want to make an e-commerce website. We offer you our services for this project and ready to provide you a desired result. Queries:- 1 Περισσότερα

$350 USD σε 12 μέρες
(566 Αξιολογήσεις)
8.6
royprosenjit1015

Hello, Please send us your detailed plan, regarding the E-commerce website, you want to develop. Will create a fully professional looking, fully responsive E-commerce store for you. What we will provide you: Περισσότερα

$200 USD σε 6 μέρες
(702 Αξιολογήσεις)
8.3
imwebdesigner

Hi - I’ve read your project brief and can see that you need a ecommerce website design and build. I have 8 years experience in designing and developing ecommerce websites. I would approach your project by starting with Περισσότερα

$350 USD σε 12 μέρες
(468 Αξιολογήσεις)
7.9
tarunmehan

Hello, Greetings!! I can certainly develop a E-commerce website for you. I am a Professional web designer and developer with more than 7 years of vast experience in developing E-commerce websites for my clients as Περισσότερα

$699 USD σε 10 μέρες
(95 Αξιολογήσεις)
7.7
fullstackdev1

Greetings!! I will provide: clean & professional, seo-friendly, easy-to-navigate, fast-loading, cross-browsers-compatible, perfect responsive Online-Store/ Web-Store using most suitable eCommerce-CMS-Framework; So t Περισσότερα

$300 USD σε 8 μέρες
(332 Αξιολογήσεις)
7.5
DKinfo

Hi, I am 8 years experienced Web developer/designer and have great experience in building eCommerce [login to view URL]'s discuss more about project to finalize the proper scope with estimated cost and time so ping me over the f Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(173 Αξιολογήσεις)
7.0
laabhaa

Hi Greeting of the day! Thank's for providing us with an opportunity to bid on your project. We can Build an e-commerce site. We have 450+ projects completed by our 24 + employees so we are very excited to partici Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(177 Αξιολογήσεις)
7.4
androidc

Hi there, It was awesome to see that your project is matching with my skills and knowledge. I've 7 year experience in website design and development. Please have a glance at my previous work:- [login to view URL] Περισσότερα

$100 USD σε 5 μέρες
(138 Αξιολογήσεις)
6.7
pratikshapkl

Hello Sir As the we read your description that are you looking for ecommerce website We are having a professional team who deals with PHP as well as Wordpress so if you are having a great idea and u want to make it Περισσότερα

$555 USD σε 14 μέρες
(142 Αξιολογήσεις)
6.7
amam4web

Dear sir Greetings More than 7 years experience I had build a tons of SEO optemized sites from scratch or or based on famous CMS's like WordPress and most of php CMS's and Shopify. Kindly PM for details My to Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(128 Αξιολογήσεις)
6.1
vismat

Hi I have reviewed the reference site, ready to develop and design yours responsive website from scratch. website will be responsive for all latest browsers and device size. Done similar kind of projects confident t Περισσότερα

$250 USD σε 3 μέρες
(89 Αξιολογήσεις)
6.2
spryox

Hi, I have made many ecommerce website before,can make for you also. Inbox me so i can provide the details. Be assured of the work as I have 7 years of experience and have developed following: https://www.dropbox.c Περισσότερα

$35 USD σε 10 μέρες
(146 Αξιολογήσεις)
6.1
vishalpardhi27

Hi, I’d be glad to assist for E-commerce store development. I have 6+ years experience with web development. Proven experience in MySQL, HTML5, CSS3, JavaScript, Ajax & Strong JQuery. Excellent command over MVC framew Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(62 Αξιολογήσεις)
5.9
tiwariraushan71

Hi There, I have just gone through your requirement, as per which you are looking for wordpress wocommerce payment gateway coders for coding a plugin. plz initiate chat i will provide all deatils about stratup. Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(91 Αξιολογήσεις)
5.9
techplusintl

Hi there, Greetings from TechPlus! I've reviewed requirements & ready to develop an e-commerce website quickly & economically. {You'll need to pay only at completion when you’re fully satisfied} Our Experti Περισσότερα

$100 USD σε 3 μέρες
(62 Αξιολογήσεις)
5.6
punmsharma93

Hello Sir I can setup an ecommerce in given time. I have 6yr in hand exp Thanks ------------------------------------------------------------------------------------------------------

$25 USD σε 1 μέρα
(65 Αξιολογήσεις)
5.8
krish2317

Hello There, I can build you ecommerce store as per your requirements. What features you want to add in it?list out. Do you have any reference for it? Which payment gateway you want to use? I have 5+ years of ex Περισσότερα

$175 USD σε 6 μέρες
(21 Αξιολογήσεις)
4.6
Alok1002

Hi, I am good in website designing and development, i read the requirement i am comfortable to complete the task in less time. I need some further details. Message me on chat so we can discuss more. Thanks.

$24 USD σε 1 μέρα
(38 Αξιολογήσεις)
4.4
vaibhavzain

I have been working in web development for 3 years and gained considerable experience in various skills. During this time I have built many websites using Smarty, Joomla, Codeigniter and other Content Management Syst Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(13 Αξιολογήσεις)
3.7