Κλειστό

bot artificial intelligence

35 freelancers κάνουν προσφορές με μέσο όρο €652 γι' αυτή τη δουλειά

mmadi

Dear Client, Greetings from Flowgica technologies, I have experience with these skills. We do have similar experience doing something similar to yours therefore I am looking forward to discuss and move ahead. Our late Περισσότερα

€525 EUR σε 12 μέρες
(39 Αξιολογήσεις)
6.9
pytho

Hi, I am interested to work with you on this project, I reviewed the requests you listed and I would like to discuss further details with you. Since 2006 I am managing a Web Design Agency located in Romania, which cur Περισσότερα

€889 EUR σε 30 μέρες
(38 Αξιολογήσεις)
6.9
vinothsethu

Hi, I have 9 years experience in C# and .NET programming and certified by Microsoft and Freelancer. I am an expert in bot programming and created more than 50 bots for various sites and purposes. I created bots for Ins Περισσότερα

€555 EUR σε 20 μέρες
(72 Αξιολογήσεις)
6.8
prashushinde9

Hello, We have accomplished 90% of the project which is similar of your requirement. All we need 10% customization as per your requirement set and specifications. I want to discuss in personal chat in order to explore Περισσότερα

€773 EUR σε 20 μέρες
(49 Αξιολογήσεις)
6.9
mike199

My name is Mike, I’m from UK. I work with individual clients and agencies who have design, development and SEO needs. Your project description sounds interesting to me and I do have skills & experience that are require Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(46 Αξιολογήσεις)
6.8
Shopify

Hello, I want to show you all relevant Demo and Designs which is similar to your project completed previously. To make sure about the requirement set and customizations, I want to discuss this project with you further Περισσότερα

€773 EUR σε 15 μέρες
(18 Αξιολογήσεις)
6.8
€629 EUR σε 365 μέρες
(101 Αξιολογήσεις)
6.2
SevenStarInfo

Hello ! We want to discuss about your project as we have experience in it. What Differentiates us from the other freelancers : # Experience of more than 5 years in Unity 3D, Xcode, CoCoa 2d, Phonegap and major Περισσότερα

€750 EUR σε 10 μέρες
(54 Αξιολογήσεις)
6.8
ahmsak

Hello Sir... I have a very good experience in Chatbots and API.ai. Please contact me for more details when possible. I look forward to work for you Sir. Best Regards.

€400 EUR σε 10 μέρες
(53 Αξιολογήσεις)
5.7
RubyOnRail

Hello, Its a pleasure to let you know that I've Completed and Delivered similar project before. All I need to work upon customization part, if we can proceed towards more discussion. I have gone through your project Περισσότερα

€833 EUR σε 18 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
5.6
€555 EUR σε 10 μέρες
(13 Αξιολογήσεις)
5.5
TaborSystems1973

I’m interested in completing your project for you. I have 19 years of programming experience with large scale company systems and websites. I’ve also completed projects for smaller businesses. I have a great attention Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
5.6
ATLASFSD

A proposal has not yet been provided

€555 EUR σε 10 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
5.6
webethics

Hello Hiring Manager, With a proven track record of successful achievements, I am pleased to present my application and CV for your consideration as a Web Developer Cum designer . Having several years experien Περισσότερα

€833 EUR σε 24 μέρες
(12 Αξιολογήσεις)
5.3
expertdevteam

Hello Sir, We are an Indian development company here. we have checked your posted details here and want more clarification in it, so message us to discuss on it more then we will able to move on it. Thanks

€356 EUR σε 10 μέρες
(8 Αξιολογήσεις)
4.7
lkhelladi

Hello, I'd be glad to implement the desired bot for you. I invite you to take a look on my profile where i have feedbacks about my previous completed projects and a portfolio also. Looking forward to chat with you Περισσότερα

€250 EUR σε 3 μέρες
(10 Αξιολογήσεις)
4.3
binarycodersvw

Hi.I am a Visual Basic .NET programmer with 10 years experience(I know you hear things like these a lot but I can show proof). This is an automated robot placed bid but I have read the description of your project and I Περισσότερα

€555 EUR σε 10 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
4.4
€555 EUR σε 10 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
4.5
€555 EUR σε 10 μέρες
(11 Αξιολογήσεις)
4.2
enobil

Hi, I am very experienced at making bots based on mathematical models. I utilize state machines for building complex bots, for instance. I have also Windows automation experience with Autohotkey. As you requested portf Περισσότερα

€555 EUR σε 7 μέρες
(6 Αξιολογήσεις)
3.9