Ακυρώθηκε

Book/ebook

Look for people to help wirte an book/ebook about PHP. Pmb me for info. It cost you notting to get in. Also will be making other books/ebooks.

Ικανότητες: PHP

Περισσότερα: get ebook, php programer wanted, php ebook, ebook cost, book, book ebook, 618, book books, help book, making ebook, php book, help ebook, info, book info, book php

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) Mandeville, United States

Ταυτότητα Εργασίας: #547