Κλειστό

blog

I am looking for a writer who will write a blog about Home Theater Seating for my Demo website. I need a blog for supplier presentation

Ικανότητες: Blog, Εγκατάσταση Ιστολογίου, HTML, PHP

Περισσότερα: automatic posting blog, embed flv yahoo blog, login page part blog wordpress, blog look website, Wordpress blog site, integrate blog website, blog simon chan, blog aggregator, install blog price, integrate blog sites, blog automatic, integrate blog existing website, post video blog wordpress plugin auto, set wordpress blog money

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 0 αξιολογήσεις ) United States

Ταυτότητα Εργασίας: #12014345

26 freelancers are bidding on average $32 for this job

tojisb059

Hi! While reading your project description, It’s proud to say that I can demonstrate my professionalism on the highest level. I am ready to assist you day and night, 24/7. Your queries/questions will be answered pr Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(198 Αξιολογήσεις)
7.0
Webcont247365

Hi! With the best-proven records on freelancer.com, I can definitely assure you that I will provide you with grammatical-error-free, interesting-to-read, informative, keyword-rich, Google-friendly and 100% original Περισσότερα

$25 USD σε 2 μέρες
(180 Αξιολογήσεις)
6.3
Sadya

Hey, If you want your content to be original, creative, and unique then I can assure you the high quality work enriched with creativity. My research skills are highly commendable and writing is my passion. I am very mu Περισσότερα

$35 USD σε 3 μέρες
(122 Αξιολογήσεις)
6.3
sat12

Hi, I am joomla, virtuemart expert having 5 years of experience... recently i completed these projects [login to view URL] [login to view URL] [login to view URL] please award me the project.

$25 USD σε 1 μέρα
(289 Αξιολογήσεις)
6.5
silverhorse73

Hi I am Julia, a stay at home mom with 9 month old daughter so I currently have free time throughout the day. I am an individual writer and not a team. I do not outsource my work and therefore can commit to writing 100 Περισσότερα

$40 USD σε 3 μέρες
(139 Αξιολογήσεις)
6.1
hamdabilal

Respected Employer, I am interested in your project and I believe I can deliver you the work according to your instructions. I am working as a freelancer for 6 years now and I have written thousands of articles, includ Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(115 Αξιολογήσεις)
5.6
yogeshssanwal

Hi there - My name is Jhalak. I’ve read your brief and can see that you’d like to build an [login to view URL] team has 4 years experience designing and developing mobile apps and Websites as well as SEO.I would approach your p Περισσότερα

$50 USD σε 2 μέρες
(102 Αξιολογήσεις)
5.9
rainstreamweb

Hello, This is not copy/paste message. I read your requirements. I am interested for this job. I have expertise in Wordpress, Laravel, Magento, AngularJS, Ruby on Rails, Core PHP etc. technologies and can work on Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(19 Αξιολογήσεις)
4.8
gauravsachdeva87

Dear Hiring Manager, My name is Smile, I have a vast working experience in WordPress website development and have developed number of WordPress Themes in my career. I have been using foundation and bootstrap for Mak Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(16 Αξιολογήσεις)
4.2
$10 USD σε 1 μέρα
(31 Αξιολογήσεις)
4.4
vermadeepika

Hi, I am a full time freelancer and ensure quality work and on time delivery. I have 5+ years of experience in the required skills, can show you few samples of my work.

$25 USD σε 1 μέρα
(11 Αξιολογήσεις)
4.5
CreativeWords67

Are you interested in hiring an experienced blog writer who consistently produces quality work and is always on time? Well then, I'm Waiting for your acceptance. Small businesses today need fresh and exciting content t Περισσότερα

$50 USD σε 3 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.8
saniafashion1

I try to ensure that my passion for writing comes through in what I write and I am dedicated to being the best writer I can be. I'm always looking to expand my horizons by learning new writing styles and genres and tak Περισσότερα

$35 USD σε 3 μέρες
(16 Αξιολογήσεις)
4.3
pthreeinfotech

Dear Client, Its Pritesh from , India. Please check my profile and work portfolio at following freelancer.com url- https://www.freelancer.com/u/digidreamstech.html I am having development experience in HTML5, Περισσότερα

$50 USD σε 2 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
4.0
qasaryome

Hi , we have 10+ years experience in web development, you can see our portfolio ,here is our company web site, [login to view URL] Contact with us We will show you samples according to your work and intere Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(9 Αξιολογήσεις)
4.1
kayjhols

Hello Sir, I can show live demo before you award me. reply me for confirmation to prepare the demo. I will send a link. I reviewed your project detail it’s too easy for us, we've highly talented and experienced tea Περισσότερα

$35 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
2.9
Hoffman24

"If you want readable, engaging and accurate copy, then look no further. Translation, Ghost writing, rewriting, Web content, Script writing, copy writing, SEO article and web content is what I can help you with, thanks Περισσότερα

$70 USD σε 3 μέρες
(2 Αξιολογήσεις)
3.0
top1ongoogle

Hi, I have read your exact requirement and I can do it as per your guidance. But I have a few doubts which I want to clear before proceeding ahead. So please initiate the chat with me so we can start it immediately. Περισσότερα

$55 USD σε 0 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
2.4
$25 USD σε 1 μέρα
(3 Αξιολογήσεις)
2.3
$25 USD σε 1 μέρα
(5 Αξιολογήσεις)
2.3