Ολοκληρωμένο

Bitcoin Trading System Development -- 2 - 23/11/2017 19:10 EST

You should develop c#, android client.

And must connect with Bitfinex, hitbtc, Bittrex, Yobit, [url removed, login to view] api (http or websocket).

1) scrap bitcoin price data

2) implement market buy and sell

3) changable auto trading logic in fluently.

4) c# in WPF, android in Native.

I will support ApiKeys and SecretKeys, and ui design images for you to develop.

If you have some experiences about these apis, please contact me.

i will talk with you more details about project in chat.

Δεξιότητες: Android, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Java, PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Δείτε περισσότερα: Bitcoin/USD trading platform clone -- 2, trading system development, development trading system, trading system development freelance, trading system development java, trading system design development, wealth lab trading system development, wealth lab trading system, trading system script, open source trading system, looking tradestation trading system, metatrader trading system, trading system lab, sample j2ee stock trading system, bid crm system development

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 5 αξιολογήσεις ) LiaoZhong, China

ID Εργασίας: #15715243

Ανατέθηκε στον/στην:

$2111 USD σε 30 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
5.1

11 freelancers are bidding on average $2498 for this job

Yknox

hello. Dear, I am Gang Lee, Mobile developer in China. I've just read your job posting and I’m very interested. I'm a certificated freelancer with almost 900 good reviews from clients. I can do your job as top as Περισσότερα

$3092 USD σε 30 μέρες
(711 Αξιολογήσεις)
8.8
tarekahmed

[url removed, login to view] previous link is a Multi Vendor system Previous link is for showing what I did You can trust I understand what you need Relevant Skills and Experience You can check my reviews to make sure Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(112 Αξιολογήσεις)
7.5
$2500 USD σε 30 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
6.5
ihuasoftware

A proposal has not yet been provided

$2777 USD σε 30 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
6.2
gold2star

hello,sir. I'm a professional programmer with 6 years of experience. I've already done this kind of project before. If you award me, I'll implement all of your requirements in a short time. ProjectName:Bitcoin Trading Περισσότερα

$2500 USD σε 15 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
5.6
hunmin888

Dear sir! I have a good skill in c# and android programming. If you hire me, I'll complete your project in time. Thank you in advance. Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$2000 USD σε 30 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
5.7
onkarkulkarni8

We already developed 1 Mobile as well as 2 Web applications Exactly similar to your requirements but with PHP. I can get this done in C# as well. Please get in touch to discuss more and start.

$2500 USD σε 25 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
5.4
AzzkaNoor

Your project's posting has caught my attention as this lies exactly in my domain of expertise. To ask a few questions to gather all the requirements for this project, i request you to message me. Relevant Skills and Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.8
$2500 USD σε 30 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.7
$2500 USD σε 30 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.3