Ολοκληρωμένο

Bitcoin Trading System Development -- 2 - 23/11/2017 19:10 EST

You should develop c#, android client.

And must connect with Bitfinex, hitbtc, Bittrex, Yobit, [url removed, login to view] api (http or websocket).

1) scrap bitcoin price data

2) implement market buy and sell

3) changable auto trading logic in fluently.

4) c# in WPF, android in Native.

I will support ApiKeys and SecretKeys, and ui design images for you to develop.

If you have some experiences about these apis, please contact me.

i will talk with you more details about project in chat.

Ικανότητες: Android, Γλώσσα Προγραμματισμού C#, Java, PHP, Αρχιτεκτονική Λογισμικού

Περισσότερα: cryptocurrency news today, bitcoin news updates, bitcoin news feed, coindesk bitcoin, bitcoin latest news today, coindesk bitcoin price, bitcoin news latest, bitcoin news sites, Bitcoin/USD trading platform clone -- 2, trading system development, development trading system, trading system development freelance, trading system development java, trading system design development, wealth lab trading system development

Σχετικά με τον Εργοδότη:
( 5 αξιολογήσεις ) LiaoZhong, China

Ταυτότητα Εργασίας: #15715243

Ανατέθηκε στον:

$2111 USD σε 30 μέρες
(17 Αξιολογήσεις)
5.1

11 freelancers are bidding on average $2498 for this job

Yknox

hello. Dear, I am Gang Lee, Mobile developer in China. I've just read your job posting and I’m very interested. I'm a certificated freelancer with almost 900 good reviews from clients. I can do your job as top as Περισσότερα

$3092 USD σε 30 μέρες
(711 Αξιολογήσεις)
8.8
tarekahmed

[login to view URL] previous link is a Multi Vendor system Previous link is for showing what I did You can trust I understand what you need Relevant Skills and Experience You can check my reviews to make sure Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(112 Αξιολογήσεις)
7.5
$2500 USD σε 30 μέρες
(32 Αξιολογήσεις)
6.5
ihuasoftware

A proposal has not yet been provided

$2777 USD σε 30 μέρες
(35 Αξιολογήσεις)
6.2
gold2star

hello,sir. I'm a professional programmer with 6 years of experience. I've already done this kind of project before. If you award me, I'll implement all of your requirements in a short time. ProjectName:Bitcoin Trading Περισσότερα

$2500 USD σε 15 μέρες
(25 Αξιολογήσεις)
5.6
hunmin888

Dear sir! I have a good skill in c# and android programming. If you hire me, I'll complete your project in time. Thank you in advance. Stay tuned, I'm still working on this proposal.

$2000 USD σε 30 μέρες
(19 Αξιολογήσεις)
5.7
onkarkulkarni8

We already developed 1 Mobile as well as 2 Web applications Exactly similar to your requirements but with PHP. I can get this done in C# as well. Please get in touch to discuss more and start.

$2500 USD σε 25 μέρες
(42 Αξιολογήσεις)
5.4
AzzkaNoor

Your project's posting has caught my attention as this lies exactly in my domain of expertise. To ask a few questions to gather all the requirements for this project, i request you to message me. Relevant Skills and Περισσότερα

$2500 USD σε 30 μέρες
(7 Αξιολογήσεις)
3.8
$2500 USD σε 30 μέρες
(5 Αξιολογήσεις)
3.7
$2500 USD σε 30 μέρες
(3 Αξιολογήσεις)
3.3