Κλειστό

backup mysql db to pendrive

25 freelancers κάνουν προσφορές κατά μέσο όρο $26 για αυτή τη δουλειά

AndrwProjects

Hi, is pen drive accesible by path in you system and which OS you use? Relevant Skills and Experience MySQL,PHP,OS Linux,Windows Proposed Milestones $25 USD - milestone

$25 USD σε 2 μέρες
(293 Αξιολογήσεις)
7.1
Europa17

Dear,[login to view URL] you for reviewing me. I have just read your project description carefully. I am suitable for this work and have enough power . I will provide the best product to you as you wanted. Relevant Skills and Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(44 Αξιολογήσεις)
6.4
sr33raj

Hello i can write a script that will backup your mysql db using php.

$25 USD σε 0 μέρες
(232 Αξιολογήσεις)
6.4
monamangal280

Hi I am an experienced PHP developer. I will backup your Mysql data to Pen drive using PHP quickly and safely. I am sure you will be delighted to see the job done :) Thanks

$26 USD σε 1 μέρα
(79 Αξιολογήσεις)
5.7
originitsolution

Dear Sir, You have recently advertised for website developer. After reading your job description I am confident that I would be perfect fit for this position as my experience Warm Regards, Kamal B Relevant Skills an Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(35 Αξιολογήσεις)
5.7
vinaysinghh

A proposal has not yet been provided

$20 USD σε 1 μέρα
(45 Αξιολογήσεις)
5.2
isyncevolution

12 Yrs. Exp. in Web Software Development. Available for work 8+ hours every day of week. Dedication and Quality output with in time-frame is only goal Relevant Skills and Experience PHP MySql CodeIgniter Jquery3 Paym Περισσότερα

$15 USD σε 1 μέρα
(26 Αξιολογήσεις)
4.8
CodeRaiser

Hello Is your pen drive is in server all the time? Will the script run by cron or you will run the script once pen drive is in ? Cheers Vlad Relevant Skills and Experience php/mysql Proposed Milestones $25 USD - the Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(46 Αξιολογήσεις)
4.9
logicworldsol

Hi, I am a professional and experienced PHP developer and I don't have any problem in copying your data to your pen-drive. I have developed number of websites during my 5 years experience. Relevant Skills and Experien Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(13 Αξιολογήσεις)
5.0
truss712

I am an experienced professional in this field for about 3 years. I have done so many large scaled and medium scaled PHP MySQL projects. I too have worked with ERP system for diamond industry. I can surely deliver you Περισσότερα

$30 USD σε 1 μέρα
(12 Αξιολογήσεις)
5.0
mdatiqurrahman7

Hello, I have checked your job description and I am okay to get this done for you. Relevant Skills and Experience I have more than five years experience in WordPress, CSS, JQuery, IOS, Android, Shopify, E-commerce, PH Περισσότερα

$25 USD σε 1 μέρα
(33 Αξιολογήσεις)
5.0
rrgindore

Dear Sir I will do the task rite away with prompt outcomes. Please initiate for immediate outcomes Awaiting your response Relevant Skills and Experience PHP/mysql Proposed Milestones $10 USD - Script $10 USD - Backup

$20 USD σε 1 μέρα
(25 Αξιολογήσεις)
4.1
w3esolution

I can assure 100% satisfaction in this project , please come on chat to discuss more .. Ready to start the work now.. Relevant Skills and Experience Mysql,PHP Proposed Milestones $25 USD - milestone

$25 USD σε 1 μέρα
(12 Αξιολογήσεις)
3.7
blister47

Hello, MySQL cannot be backuped directly to pendrive using PHP. But it can be backuped on the local harddrive. So 1 setup will have to be done manually to move from localhardrive to pendrive. Thanks. Relevant Skills a Περισσότερα

$10 USD σε 1 μέρα
(8 Αξιολογήσεις)
3.8
Yash02017

I have good experience in website design & development. Please initiate chat to discuss further. Relevant Skills and Experience PHP, Word press, Magneto, CSS, HTML Proposed Milestones $25 USD - Full

$25 USD σε 1 μέρα
(2 Αξιολογήσεις)
2.7
dvrocks24

hi there, i can backup your db in any drive Relevant Skills and Experience PHP Proposed Milestones $35 USD - Before starting your job

$35 USD σε 1 μέρα
(1 Κριτική)
0.4
darylstyrk

Seems easy enough. Relevant Skills and Experience mysql and pendrives Proposed Milestones $25 USD - You'll have a sql dump on a pendrive.

$25 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
rusuishika

Coding is ready. Would be delivered immediately.

$30 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
Dofort

i will do it now ...i will take 100 % guaranteed Relevant Skills and Experience MySQL, PHP Proposed Milestones $50 USD - cost

$50 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0
ldwall

I can do this in php, but doing it in node js would allow me to store it much easier using json. That would also result in you being able to put the backed up version back onto the server easier. Relevant Skills and E Περισσότερα

$20 USD σε 1 μέρα
(0 Αξιολογήσεις)
0.0